Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » Arenguvestluste läbiviimise koolitus “Rasked olukorrad, keerulised inimesed”
Arenguvestluste läbiviimise koolitus "Rasked olukorrad, keerulised inimesed"

Käesoleva koolituse eesmärgiks on eelkõige anda juhtidele kindlust, tuge ja praktilisi tehnikaid arenguvestluste läbiviimiseks oma töötajatega. Koolitus keskendub nendele küsimustele, mis seisavad juhi ees, kui reaalne töötaja on tulnud arenguvestlusele ning juht tunneb vajadust vestluse juhtimise, nõustamise, tagasiside andmise oskuste täiendamise järele.

Koolituse töötame läbi konkreetseid juhtumeid, analüüsime peamisi vigu, mida juhid vestlustel teevad, jagame vestluse juhtimise reegleid ja tehnikaid. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele tuge, enesekindlust ja uusi oskusi arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.

Koolitus  sisaldab mitmeid praktilisi ülesandeid, harjutusi, arutelusid. Võimaluse korral toetume koolitusel osalejate arenguvestluste praktikas aset leidnud juhtumitele.

 

KOOLITUSE TEEMAD:

  • Arenguvestluste juhtimise maatriks ja selle elemendid (valdkonnad, teemad, protseduurid). Planeerimine, osalejate „häälestamine”, eesmärkide sõnastamine, protsessi juhtimine, kokkuvõtete tegemine, kokkulepete sõlmimine, jm.
  • Ettevalmistus kui arenguvestluse vundament. Suhete ja teemade kaardistamine, et arenguvestlus oleks eesmärgipärane, sujuv ja motiveeriv.
  • Rasked teemad, keerulised inimesed. Vestluse juhtimise tehnikad. Küsimuste tehnikad. Positiivse ning kriitilise tagasiside andmise reeglid ning psühholoogilised tehnikad. Vastupanuga toimetulek. Vestluse lõpetamine ning kokkulepete sõlmimine.

Lisainfo: meie@metaprofit.ee; tel: 6461380

 

 

Telli koolitus: