Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » Inimeste Juhtimise Kunst
Juhtimiskoolitus : Inimeste Juhtimise Kunst

Eesmärk: antud koolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga. Väärtustada enam juhtimistöö “pehmet poolt”.

Antud juhtimiskoolitus sobib kõigile inimestele kes o­n oma igapäevases töös juhi positsioonil või kes muudes eluvaldkondades satuvad sageli juhi rolli. Kes soovivad endas arendada liidri jooni, kellele o­n vajalik suurem veenvus, erinevate inimestega professionaalse ümberkäimise oskus ning teadmised, kuidas teisi inimesi suunata.

Koolitus käsitleb näiteks selliseid põnevaid teemasid kui inimtüüpide erinevused – kuidas nendega arvestada, et juhtimisel paremaid tulemusi saavutada, miks inimesed nii erinevalt käituvad. Professionaalne inimeste juht oskab leida head kontakti väga erinevate inimtüüpidega. Tihti o­n juhtide jaoks oluline küsimus seotud juhtimisstiiliga ning sellest tuleneva käitumisega – milline stiil sobiks mulle, kas selline teguviis o­n sobilik või mitte. Ei ole häid ega halbu juhtimisstiile, ent igal stiilil o­n oma erinev mõju teistele inimestele. Koolituse raames o­n osalejatel võimalik erinevaid stiile tundma õppida ning leida endale sobivaim.

Oluliseks osaks koolitusest o­n ka eneseanalüüs, et paremini teadvustada enda juhtimispõhimõtteid, isiksuse tugevusi ja nõrkusi, oma loomupärast stiili, seniseid kogemusi juhtimistöös. Igale inimeste juhile o­n olulisteks alateemadeks ka pingeliste olukordade lahendamine ning inimeste motiveerimine.

Koolitus sisaldab nii teooria kui praktikumide osa (arutelusid, harjutusi, juhtumite analüüsi, tehnikate praktiseerimist).

Põhikoolituse lõppedes toimub grupi soovil ka võimalik koolituse jätkupäev, mis toimub juhtimisactioni meetodil – väljasõiduga, kus teostatakse vabas õhus erinevaid aktiivseid ülesandeid. Need võimaldavad end juhina proovile panna, praktikas katsetada omandatud teadmisi, erinevaid lähenemisi meeskonna juhtimisele. Kogeda, millised inimeste juhtimise võtted ja stiilid o­n teie jaoks toimivad ja millised mitte. Ka teiste osalejate praktilise tegevuse jälgimine o­n väärtuslikuks õppimiskogemuseks. Jätkupäev toimub vaid soovijatele.

TEEMAD:

  • Hea inimeste juhtimise alused. Endale sobiva juhtimisstiili leidmine. Milliseid juhtimisstiile kohtab tänapäeva organisatsioonides. Juhtimisstiili väljendumine käitumises, sobivus konkreetsesse keskkonda ja kultuuri. Millel põhineb töötajate usaldus, juhi autoriteet. Juhi tegelik suhtumine ja hoiak töötajate suhtes.
  • Inimtüübid juhtimises ja juhina suhtlemine – kuidas paremini mõista inimeste eripärasid ja nendega arvestades saavutada paremaid juhtimistulemusi – alluva näidisprofiili koostamine. Hea kontakti loomine kui eeldus inimeste suunamiseks, mõjutamiseks. Juhi suhtlemiskompetentsuse täiustamine – argumenteerimise, mõjutamise oskused. Meeskonna suunamine ühiste eesmärkide saavutamisele. „Peegeldamistehnika“ kui juhi igapäevane suhtlemisalane töövahend.
  • Toimetulek keerukate juhtimissituatsioonidega. Iga juhi elus esilekerkivad keerukad situatsioonid inimeste juhtimisel. Kuidas nendega toime tulla: Konfliktsete suhete juhtimine, meeskonnasisene konkurents, varjatud vastupanu ja muud juhi ees seisvad väljakutsed. Suhete mustrite toime kollektiivi elus. Juhtumite analüüs.
  • Inimeste motiveerimine. Liidri kui eeskuju mõju meeskonna motivatsioonile, pühendumusele. Juhi võimalused töötajate motivatsiooni suunamisel. Demotivatsiooni vähendamine – mis lõhub inimese töötahet. Kust saab alguse inimese motiveeritus? Probleemile ja eesmärgile orienteeritud inimesed. Klassikalised ning uudsed mudelid inimese motivatsiooni analüüsimiseks

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 10-14 inimest.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: