Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » Personalivaliku kunst
Personalivaliku kunst

On oluline optimaalsete energiakuludega leida vajalik ja sobiv töötaja. Tihti takerdutakse uue personali otsingutel CV-de sorteerimisel või intervjuude korraldamisel ning on keeruline tuvastada, kes kandidaatidest on see ÕIGE. Mida peab jälgima ja kuidas vestelda potentsiaalse kandidaadiga nii, et saada temast ja ta võimetest maksimaalselt põhjalik tervikpilt.
Keskendume koolitusel just intervjueerimise professionaalsetele tehnoloogiatele.
Treeningu aluseks on intervjuu juhtimise maatriks, mis aitab kogunenud „intuitiivseid”  ning varasemalt õpitud teadmisi-oskusi süstematiseerida ning neid teadlikult kasutada intervjuu efektiivsuse suurendamiseks. Käsitleme ka intervjueerija sisemise tasakaalu juhtimist intervjuu käigus.
Treeningul vaheldub teemakäsitlus praktiliste harjutuste, ülesannete, mängude ning aruteludega, et õpitut kohe praktikas rakendada.

Eesmärgid:

  • Tõhustada osalejate intervjueerimisalaseid oskusi.
  • Töötaja valiku kriteeriumite määratlemine, soovitud töötaja profiili koostamine
  • Tundma õppida praktilisi intervjuu juhtimise mudeleid, mis aitaksid intervjuud efektiivsemalt ning süsteemsemalt läbi viia.
  • Täiendada ning harjutada osalejate psühholoogiliste intervjueerimistehnikate kasutamise oskusi.

TEEMAD:

Kuidas luua hea ja toimiv süsteem sobiva töötaja valikuks – 4 põhilist kompetentsust: professionaalne, psühholoogiline, sotsiaalne ja süsteemne – kuidas osata neid näha ja kaardistada kandidaadiga vesteldes, et saada intervjuu käigus kandidaadist tervikpilt. Väline külg ja sõnad – kuidas näha nende taga tegeliku kandidaadi olemust ja potentsiaali. Valetamise märgid ja nende kontrolli all hoidmine. Nõrgad kohad, mida varjatakse – kuidas neid õigeaegselt avastada, et hiljem vältida ebameeldivaid üllatusi.
Intervjuu ülesehitus –Intervjuu juhtimise maatriks. Intervjuu psühholoogilised algoritmid. Optimaalne personalivaliku intervjuu ülesehitus. „Kiirintervjuu“ tehnika. Konsulteeriv ja „tehniline“ intervjuu. Paradoksaalsed intervjuud.
Harjutused, analüüs, arutelu.

Intervjuu protsessi põhitehnikad– Inimeste „avamise“, lahtirääkimise ja suhete loomise tehnikad. Suhtlemine ja lingvistika intervjuul. Lingvistiline diagnostika. Lingvistiliste paradokside kasutamine intervjuu protsessis. Intervjuu „konksud“.
Psühholoogiline mäng/grupitöö, harjutused, analüüs, arutelu.

Intervjueerija isiksus intervjuu protsessis – Kontaktiloomise ja suhete loomise vajalikkus. „Fresh-up“ tehnika. „Intuitiivsed valikud“ ja nende efektiivsus. Enese tasakaal ja „täis tassi“ tehnika. Pingeliste intervjuude juhtimise oskused. Emotsionaalse tasakaalu säilitamise tehnikad.
Harjutused, analüüs, arutelu.

Iga teema käsitlemise osaks on harjutused, õppemängud, grupitööd, arutelud.

Koolituse läbiviimise psühholoogilised meetodid:
Kõigi Meta-Profiti koolituste läbiviimisel kasutame maksimaalselt kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid. Antud koolituse teemade käsitlemisel on suurema kaaluga nende hulgast

  • NLP – neurolingvistiline programmeerimine
  • Lahenduskeskne lähenemine (solution oriented th.)

 

Telli koolitust: