Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » Psühholoogilised inimtüübid juhtimises
Juhtimiskoolitus : Psühholoogilised inimtüübid juhtimises

Antud juhtimiskoolituse programm lähtub individuaalse juhtimise ideest ehk juhtide oskusest mõista oma alluvate psühholoogilisi eripärasid ning neid arvestades saavutada organisatsiooni jaoks suurim efektiivsus.

Koolitus põhineb Metaprogrammide diagnostikal ja tundmaõppimisel – see on uudne NLP rakenduslik mudel, mis iseloomustab inimese mõtlemise ja käitumise eripärasid. Metaprogrammid on välja toodud binaarsetel skaaladel, millel paiknemist on
osalejatel võimalik hinnata ja võrrelda seda konkreetse töö, oma meeskonna või organisatsiooni vajadustega.

Mis on Metaprogrammid?

See on uudne ja kaasaegne NLP (neurolingvistiline programmeerimine) rakenduslik mudel, mis iseloomustab inimese mõtlemise ja käitumise eripärasid. Metaprogrammid on välja toodud kahe poolusega skaaladel, millel paiknemist hindavad osalejad iseenda kohta ja iga kolleegi kohta. Seega saab iga osaleja kokkuvõtva hinnangu enda metaprogrammide profiili kohta:

  1. oma kolleegide silme läbi (kuidas teised mind näevad)
  2. saab seda võrrelda iseenda nägemusega endast (kuidas mina end näen)
  3. ning võrrelda juhtimismeeskonna koondprofiiliga (milline on meie meeskond keskmiselt ja milline mina selles meeskonnas).

Näiteks on üks tuntumaid Metaprogramme „kiire-aeglane”. Üks meeskonnaliige võib olla oma olemuselt aeglasem kui teine. Võrdluses meeskonna üldise tempoga võib mõlema töötaja tempo olla keskmisest aeglasem. Meeskonna jaoks tervikuna võib see sobida kuid võib olla ka problemaatiline. Teineteise eripärasid mõistes suureneb meeskonnaliikmete tolerantsus üksteise erinevuste suhtes.  Metaprogrammid on uudne isiksuse diagnostika viis ja siiani leidnud meie koolitustel väga positiivset vastukaja.

Kui inimene teadvustab paremini enda isiksuse eripärasid, suureneb tema kompetentsus ka teiste inimeste hindamisel. Näiteks läbirääkimiste pidamisel kliendiga, teadvustades tema ning iseenda tempo erinevust võime me oma juttu teadlikult kiirendada või aeglustada.

Metaprogramme jaotame püsivateks-situatiivseteks; tööprotsessiga seotuteks-sotsiaalseteks, jne.

Koolitusel osalejatel on võimalik koostada enda metaprogrammide profiil ja näha ennast juhtimismeeskonna üldprofiili taustal – analüüsime konkreetsete profiilide kokkusobivust ja kriitilisi profiile organisatsioonides. Metaprogrammide tundmaõppimine võimaldab hinnata oma töötajate ressursse, tugevusi-nõrkusi teatud ülesannete täitmisel, võimaldab oma meeskonda paremini „tasakaalustada”, alluvate psühholoogilisi eripärasid paremini mõista ning nendega enam arvestada igapäevases juhtimistöös ja suhtlemises.

Koolituse eesmärgid:

  • Tundma õppida NLP tehnikaid juhi isiksuse analüüsiks ning isikliku efektiivsuse suurendamiseks juhina.
  • Omandada terviklik mudel iseenda ning oma töötajate psühholoogiliseks diagnostikaks
  • Õppida paremini arvestama alluvate psühholoogiliste eripäradega juhtimisel

KOOLITUSE TEEMAD:

Psühholoogilised inimtüübid juhtimises – kaasaegne Metaprogrammide diagnostika alluvate mõtlemis- ja käitumiseripärade kaardistamiseks. Individuaalne juhtimine kui tänapäevase juhtimise suund. Metaprogrammide tundmaõppimine. Eneseanalüüs ja isikliku metaprogrammide profiili koostamine – mina kui juht oma isiksuslike eripäradega antud keskkonnas, sobivus ning kriitilised punktid. Töötaja profiil ning selle analüüs lähtuvalt organisatsiooni, ametikoha vajadustest. Situatiivsed ja püsivad metaprogrammid. Kriitilised metaprogrammid. Töötajate eripärad ja nende seosed motiveerimise ning teiste juhtimisfunktsioonidega.

 

Telli koolitust: