Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » Spetsialistist juhiks
Juhtimiskoolitus: Spetsialistist juhiks

Situatsioonid ja probleemid, millega puutuvad kokku karjääriredelil järgmisele astmele edutatud inimesed on sageli korduvad ning seetõttu vajavad need ka tähelepanu, et uut juhti edasi liikumisel toetada. Antud juhtimiskoolitus sobib igale uuele juhile.

Siinkohal peame silmas eelkõige järgmiseid olukordi:
1) uus kogemusteta juht on värvatud väljast juhtima juba väljakujunenud meeskonda
2) organisatsioon on sujuvalt ja märkamatult kasvanud ning ühel hetkel on spetsialist “avastanud”, et talle on tekkinud mitu alluvat
3) senist tublit töötajat on tunnustatud ja edutatud organisatsioonis esmatasandi- või keskastmejuhiks.

Vaatamata kõigile positiivsetele eeldustele puutume piisavalt sageli kokku probleemiga, kus uus juht ei ole täitnud temale pandud lootusi. Halvimal juhul võib organisatsioon kaotada ühekorraga nii tubli töötaja kui ka potentsiaalse juhi.

Antud praktilisel koolituspäeval leiavad osalejad vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Millised on peamised erinevused spetsialisti ja juhi kohustuste vahel? Millele ma peaksin edaspidi rohkem ja millele vähem tähelepanu pöörama?
  • Kas ma üldse sobin juhiks? Millised omadused mul peaksid olema või millised omadused võivad minu töös juhina takistavad olla?
  • Kuidas toime tulla rollikonfliktidega, mis tekivad minu endiste kolleegidega? Kuidas ma peaksin nüüd nendega suhtlema, nende palvetele vastama või pretensioonidele reageerima?
  • Milline on juhi jaoks õige käitumise ja suhtlemise viis? Kas ma peaksin valima “pehmema” stiili või siis hoopis vastupidi…
  • Kuidas saavutada autoriteeti ja kuidas enda võimu oleks õige kasutada?

Selleks, et olla professionaalne esmatasandi juht või keskastmejuht, o­n vaja nii vastavaid isiksuseomadusi kui ka juhtimisoskusi. Neid mõlemaid saab ning peabki arendama. Muutuvad ülesanded, aja jaotamine, muutub palju omavahelistes suhetes… kuidas sellega toime tulla? Siinkohal on kõige olulisem uue juhi teadlikkus spetsialistist juhiks kasvamise muutustest ning probleemidest ja sellest, kuidas neid o­n võimalik ennetada ning lahendada.

KOOLITUSE TULEMUSED

•   Osalejad on omandanud teadmisi juhi ja spetsialisti erinevatest ülesannetest ja oskavad teadlikult kujundada enda igapäevatööd meeskonna juhina
•   Osalejate eneseanalüüsi oskused on paranenud ning osatakse hinnata enda tugevusi ning võimalikke riske juhi rolli täitmisel
•   Osalejate enesekindlus juhina töötamiseks on kasvanud
•   Osalejad on saanud teadmisi võimalike rollikonfliktidega toimetulekuks, mis kaasnevad spetsialistist juhiks kujunemisega
•   Osalejad on omandanud oskuseid suhtlemisviisi ja käitumise kujundamiseks enda alluvatega
•   Osalejate üldine juhtimisalane professionaalsus on kasvanud läbi saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste vahetamise teiste juhtidega

KOOLITUSE TEEMAD:

Tööalaste protsesside ja ülesannete muutumine.Mis muudab spetsialisti ja juhi töö sisuliselt erinevaks? Juhina lisandub spetsialistile mitmeid uusi protsesse, mida tuleb jälgida, analüüsida ja suunata. Sellest tuleneb hulk uudseid ülesandeid. Mõned nendest võivad olla mugavad ja sobivad, mõned aga vähem sobivad, ent siiski vajalikud. Kuidas tasakaalustada juhina protsesse ja ülesandeid nii, et oleks tagatud nii tulemused kui ka juhi enda hea töövorm. Milliste protsesside osas on reeglina muutused kõige ulatuslikumad? Heidame pilgu sotsiaalsetele protsessidele, välisprotsessidele jt.

Juhi isiksus vs spetsialisti isiksus. Millised omadused peaksid heal juhil kindlasti olema ning millised on juhi töös suure riskiga. Kuidas saada teada, kas mina sobin juhiks? Juhi sobivus lähtudes organisatsioonist kui süsteemist. Iga juht ei sobitu igasse meeskonda ja vastupidi…Eneseanalüüs.

Toimetulek rollikonfliktidega ning enese positsioneerimine.Kuidas toimida kui on tekkinud ebamugavustunne suhtlemisel endiste kolleegidega, nüüdsete alluvatega. Lihtsad ja mitmekihilised rollikonfliktid ning nende lahendamise võimalused. Uue käitumismustri sihipärane kujundamine alluvate ja enda juhtide suhtes.

Juht kui meeskonna kultuuri kujundaja.Kultuuri ning tulemuslikkuse seosed. Milline kultuur toetab meeskonna paremaid tulemusi? Suhtlemiskultuuri kujundamise 4 valikut lähtudes võimu kasutamisest juhi poolt. Juhi suhtlemise erinevad viisid ja nendest tulenevad riskid. Juht kui meeskonna infoliikumise kujundaja. Info liikumise  peamised reeglid.

Sihtgrupp: esmatasandi- ja keskastmejuhid

Kestvus: 1 päev

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n kuni 15 inimest. Vajadusel saab sisekoolituse korraldada ka suuremale grupile.

Soodustused: avatud koolituse puhul 2 ja enama inimese osalemisel ühest organisatsioonist soodustus -10%;

 

Telli koolitust: