Metaprofit » Koolitused » Klienditeenindus » Teenindusprotsessi juhtimine
Koolitus " Teenindusprotsessi juhtimine "

Koolitusprogramm annab osalejatele ülevaate teenindusprotsessist, selle etappidest, iga etapi eesmärgist. Õpetame kliendikeskselt läbima igat etappi ning käsitleme koos kitsaskohti ning nende mõju kliendile.

Esmamuljet saab jätta vaid üks kord, sellepärast on oluline toetada teenindaja kliendikeskset mõtteviisi, õpetada teadvustama enda käitumist ning selle mõju kliendile.

KOOLITUSE TULEMUSEL OSALEJA:

 • on saanud teadmisi teenindusprotsessist, selle etappidest ja eesmärkidest.
 • on õppinud säilitama oma positiivset ja kliendikeskset hoiakut ka raske kliendiga suheldes.
 • teavad, mida teha ja kuidas käituda, kui klient avaldab kriitikat.
 • on saanud harjutada koolitusel esitletud tehnikaid.

 

KOOLITUSE TEEMAD:

 • Teenindusprotsessi juhtimise etapid, etappide põhieesmärgid.
 • Kliendikeskse käitumise põhijooned  igas etapis.
 • Mida ootab täna klient kaasaegselt teenindajalt.
 • Enesejuhtimise alused.
 • Kliendi tundmaõppimine.
 • Kontakti saavutamine.
 • Kliendi vajaduste, suhtumise ja seisundi kaardistamine.
 • Pingelised situatsioonid klienditeeninduses ja nende lahendamine.
 • Suhtlemisprotsessi baasskeemi tutvustus.

Koolitusi viime läbi eesti, vene ja inglise keeles. Lisainfo: meie@metaprofit, tel: 6461380 

Telli koolitus: