Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Efektiivse suhtlemise treening
Efektiivse suhtlemise treening

Hea õppekeskkonna loomiseks vajavad pedagoogid ühelt poolt õpetatava aine põhjalikku tundmist, teiselt poolt aga suurt hulka tarkust ja teadmisi nii õpilase kui ka enda psühholoogilise toimimise kohta. “Efektiivse suhtlemise treeningul” õpimegi, kuidas hästi sõnastatud sõnumite kaudu õpetaja ja õpilase vahelist koostööd mõnusamaks muuta, positiivset õhkkonda luua ja hoida, kuidas probleeme vältida, kuidas nendega toime tulla kui nad juba tekkinud o­n, kuidas õpetaja ja õpilase vahelist suhtlemist täisväärtuslikumaks muuta.
Millest algab suhtlemine? Tõenäoliselt vastatakse sellele, et kohtumisest, kontaktist. Samas paljud inimesed suhtlevad, ilma et oleksid oma partneriga tegelikult kontaktis- oleksid tähelepanelikud tema suhtes, muudaksid vajadusel oma sõnumite sisu ja nende edastamisviisi, kuulaksid, peegeldaksid. Isegi teades ja teadvustades, et selline viis o­n ebaefektiivne, ei osata aga sageli midagi ette võtta, kuna puuduvad vajalikud teadmised/oskused, kuidas seda saaks paremini teha.
Käesoleva koolituse raames tahamegi teiega jagada sõnumite koostamise tehnikaid, konstruktiivse tagasiside andmise reegleid ja uurime, mida peaks sisaldama eduka suhtleja lingvistiline “seljakott”.

Käesoleva treeningu eesmärkideks o­n:
– Õpetada pedagoogidele efektiivse mõtlemise ja tunnete juhtimise tehnikaid ? hoidma oma emotsionaalset tasakaalu.
– Õpetada erinevaid suhtlemisskeeme, ennetama konflikte, pingeid.
– Õpetada koostama efektiivseid sõnumeid ja andma õpilasele konstruktiivset tagasisidet.
– Õpetada tõhusaid nõustamise, probleemilahendamise tehnikaid.

TEEMAD:

  • Tunnete juhtimine kui efektiivse suhtlemise alus. Emotsionaalse tasakaalu säilitamise põhireeglid ja praktilised tehnikad.
  • Suhtlemiskunst – Avatud suhtlemise loomise reeglid. Avatud ja suletud eesmärgid. Tajumise kõverpeegel – käitumise moonutused ja tõlgendused?
  • Psühholoogiliselt “õige” keel ehk lingvistika kuldreeglid – kuidas koostada arusaadavaid sõnumeid? Süüdistav keel-kehtestav keel, kumba valida?
  • Konstruktiivse tagasiside andmine – tagasiside andmise põhireeglid, konstruktiivne kriitika, sõnumite kvaliteedi tähtsus õpetamise protsessis.
  • Õpetamise “seljakotti” kuuluvad abivahendid – karistuse kasutamine distsiplineerimise kontekstis? Hirmutamine või läbirääkimised õpilasega – millised o­n tagajärjed ja kumba valida? Konfliktid õpilastega – millised o­n siin efektiivsed ja toimivad lahendused.
  • Kaitsemustrid ? miks ja millal need tekivad nii pedagoogil kui ka õpilasel, kuidas mõista õpilase kaitseseisundit ning aidata tal sellest väljuda. Kuidas ise kaitseid vältida.

Sihtgrupp: pedagoogid

Koolituse kestvus: 2-3 päeva

 

Telli koolitust: