Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Enesekehtestamisoskuste treening aineõpetajatele e. kuidas toime tulla õpilaste vastupanuga
Enesekehtestamisoskuste treening aineõpetajatele e. kuidas toime tulla õpilaste vastupanuga

Enesekehtestamine laiemalt tähendab oskust anda teada oma vajadustest, võimalustest ja piiridest, seista enda eest, samal ajal osates säilitada positiivseid suhteid suhtluspartneriga. Ennastkehtestav käitumine o­n omane tasakaalukale, enesekindlale ning teistega arvestavale isiksusele. Ometi ei ole see paljudele meist sugugi lihtne, kuna inimesed o­n harjunud erinevates sisemist rahulolematust ja stressi tekitavates olukordades reageerima mingisugusel kätteõpitud viisil, mis enamasti ei ole kõige konstruktiivsem. Inimesed vajavad sageli välist abi, tehnikate ja käitumisviiside harjutamist, et enesekehtestamisoskused muutuksid käitumise loomulikuks osaks, et saaksime neid kasutada siis kui olukord seda vajab.

Pedagoogilises töös tuleb ette olukordi, kus õpilane avaldab vastupanu õpetaja autoriteedile, sest õpetaja ei ole suutnud ennast piisavalt kehtestada. Siinkohal võib tekkida olukord, kus pedagoogilistest teadmistest jääb väheks ning õpetajal tekib vajadus praktiliste enesekehtestamise oskuste järele. Milliseid võtteid rakendada õpilase vastupanu ületamiseks, kuidas ennast efektiivsemal moel kehtestada grupivastupanu ja üksikõpilase vastupanu korral – neid küsimusi käsitlemegi käesoleva koolituse raames.
Oleme antud koolitusprogrammi üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused, psühholoogilised mängud või grupitööd, mis põhinevad konkreetsetel koolijuhtumitel ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Käesoleva treeningu eesmärkideks o­n:
– Suurendada pedagoogi eneseusku ja enesekindlust
– Tundma õppida tehnikaid, mille abil muuta oma mõtlemist efektiivsemaks ? ehk mitte solvuma, mitte südamesse võtma, mitte ägestuma, mitte muretsema, õppida hoidma oma sisemist tasakaalu.
– Pakkuda pedagoogidele oskusi efektiivseks toimetulekuks situatsioonides, mis nõuavad oma veendumuste väljendamist, vastuolude lahendamist või kui ollakse sattunud ?rünnaku alla? töös õpilastega.
– Õppida kasutama praktilisi enesekehtestamise tehnikaid.

TEEMAD:

  • Emotsionaalne tasakaal. Enesekehtestamise vundament. Kuidas o­n see seotud meie tunnete ja käitumisega situatsioonides, mis nõuavad enesekehtestamist. Sisemise rahu ja veendumuse saavutamine-säilitamine. Millised o­n sisemise tasakaalu saavutamise tehnikad.
  • Ei ütlemine. Millised o­n psühholoogilised tagamaad, mis tekitavad pedagoogis ärevuse või süütunde kui ta tunneb vajadust öelda õpilase ettepanekule või tegevusele EI. Kuidas end ümber häälestada. Tagasiside-hamburgeri tehnika, empaatiline EI.
  • Õpilase raamidesse asetamine. Õpilane läbi õpetaja kujutluses eksisteerivate piirangute. Kuidas varasemad kogemused konkreetse õpilasega mõjutavad edaspidist suhtlemist õpetaja ja õpilase vahel. Kas “raske” õpilane või raske käitumine. Raamide lõhkumine, käitumise muutmine.
  • Toimetulek kriitika ja rünnakuga. Kaitsed ja rollid dialoogi käigus. Kaitsemustrid (konfliktsituatsioonis) – miks ja millal nad tekivad, kuidas mõista enda/õpilase kaitseseisundit ning kuidas siis käituda. Teise inimese juhtimise tehnikad.
  • Piiravad uskumused, mõtteviisi muutmine. Kuidas uskumused enda ja õpilase kohta mõjutavad pedagoogi enesetunnet ja käitumist. Piiravad ja toetavad uskumused.

Sihtgrupp: aineõpetajad

Koolituse kestvus: 3 päeva

 

Telli koolitust: