Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Inimeste juhtimise kunst õppeasutuse juhile
Inimeste juhtimise kunst õppeasutuse juhile

Inimeste juhtimine o­n laia haardega teema, millega õppeasutuse juht puutub kokku iga päev. Iga juht püüdleb selle poole, et suhtlemine alluvatega oleks efektiivne ja rahulolu tekitav nii juhi enda kui töötaja seisukohalt. Siinkohal toetub direktor/õppeala-juhataja inimeste juhtimisel peamiselt isiklikule kogemusele, mis o­n saadud töö käigus. Kogemused suhtlemisel erinevate töötajatega annavad juhile oskusi edukalt läbida erinevaid situatsioone. Kuid puutudes kokku uue situatsiooniga, kus puudub konkreetse probleemi lahendamise kogemus võivad juhid tunda vajadust inimeste psühholoogilise juhtimise süsteemsetest teadmistest.

Käesolev koolitusprogramm pakub õppeasutuse personali juhtivatele töötajatele sügavamaid psühholoogilisi teadmisi inimese toimimise seaduspärasuste kohta juhtimise kontekstis. Koolituse fookusesse oleme võtnud efektiivsed psühholoogilised juhtimistehnoloogiaid teiste inimeste mõjutamiseks ja grupiprotsesside juhtimiseks organisatsioonis, lingvistika ja väljendusoskuse täiustamiseks. Samuti analüüsime koolituse käigus õppeasutuse liidri omadusi, mis o­n juhtimise seisukohalt väga oluline teema.
Oleme antud koolitusprogrammi üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused, psühholoogilised mängud või grupitööd, mis põhinevad läbitud teemadel ja konkreetsetel juhtumitel. Selline koolituse vorm annab osalejatele võimaluse saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Koolituse eesmärgid:

  • Pakkuda õppeasutuse juhile võimaluse analüüsida ennast liidri positsioonis.
  • Pakkuda efektiivseid psühholoogilisi juhtimistehnoloogiaid.
  • Anda õppeasutuse juhtidele sügavamaid psühholoogilisi teadmisi/oskusi inimese toimimise seaduspärasuste kohta juhtimiskontekstis.

TEEMAD:

  • Mina kui liider. Hetkeolukorra kaardistamine, milliseid o­n minu liidriomadused, tugevad ja nõrgad kohad, arenguprogramm. Juhi maatriks ning eneseanalüüs.
  • Teiste inimeste juhtimine. Sobiva juhtimisstiili valik. Millised juhtimisstiile o­n ja minu juhtimisstiili sobivus konkreetses töökeskkonnas. Juhtimisstiili paindlikkus, millal tuleb seda muuta ja kuidas seda teha.
  • Töötajate konsulteerimiskunst. Millal algab konsulteerimine, millised oskused o­n selleks vajalikud. Sagedased vead, mida juhid teevad. Töötajate konsulteerimise soovitused ja kuldreeglid.
  • Suhete juhtimine ja korporatiivsete mängude tundmine. Millised võivad olla suhete mustrid ja kuidas neid kirjeldada. Efektiivsed suhete mustrid. Korporatiivsed mängud – patoloogilised suhete mustrid organisatsioonis ja nende juhtimine.
  • Lingvistika ja suhtlemiskompetentsus juhi töös. Juhi keelekasutus erinevate eesmärkide saavutamisel. Kommunikatiivsed tehnikad juhi töös. Argumenteerimis- ja veenmisoskus ning nende kasutamise põhireeglid.

Sihtgrupp: õppeasutuse direktorid ja õppealajuhatajad, keskastmejuhid

Koolitus kestab: 2 päeva

Avatud koolitus: vaata kalendrist.

Koolituse hind: Hind sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistusi, kohvipause ja lõunasööki.

 

Telli koolitust: