Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias
Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias

Kes teaks paremini kui Sina, hea koolijuht, et koolielu o­n intensiivne ja sageli pingeline. Kui seda ei toeta tugeva organisatsioonikultuuri raamistik, võivad kergesti tekkida varjatud konfliktid, usaldamatus, üksteisele vastutöötamine ja muud psühholoogilised kitsaskohad, mis vähendavad kogu personali töö efektiivsust ja väsitavad inimesi asjatult.

Organisatsioonikultuur koosneb mitmetest psühholoogilistest ja funktsionaalsetest koostisosadest, mida kujundavad oma olemusega küll kõik kollektiivi liikmed, ent mille kujundamine ja suunamine o­n tippjuhtkonna (direktori) oluline ülesanne. Mida ja kuidas saab koolijuht teha selleks, et õhkkond koolis oleks pingevabam, et töötajad käiksid ühte sammu, millised o­n psühholoogilise kliima ja toetavate reeglite kujundamise vahendid, seda käsitlemegi sellel avatud koolitusel, mis o­n välja töötatud just koolijuhtide vajadustest lähtudes.

Sellel kursusel tegeleme lisaks teoreetilisele teemakäsitlusele ka oma organisatsiooni hetkeseisu analüüsimisega ning sellest lähtudes võimaluste ja tegevuste kaalumisega, mis oleksid efektiivsed just teie koolis-lasteaias. Üheseid retsepte sellel koolitusel ei anta, jagame teiega kaasaegse organisatsioonikultuuri kujundamise mudelit, mida saab kohandada oma asutuse jaoks ning käsitleme erinevaid tehnikaid, mis aitavad oma organisatsioonis muutusi samm-sammult ka sisse viia.

Koolituse teemad keskenduvad järgmistele märksõnadele: Organisatsioonikultuuri olemus ja koostisosad. Organisatsioonikultuuri kujundamise ja muutuste sisseviimise võimalused. Organisatsiooni süsteemne metafoor kui raamistiku looja kogu organisatsiooni toimimisele ja süsteemse metafoori muutmine vajaduse korral. Psühholoogiline kliima organisatsioonis – mis selle määrab ning millised o­n koolijuhi võimalused soodsama sisekliima kujundamiseks koolis. Kuidas toime tulla konfliktse suhtlemiskultuuriga ja suunata oma kollektiivi konfliktivabaduse poole.

Koolituse eesmärgid:

  • Teadvustada osalejatele organisatsioonikultuuri olemust ning selle määravust igapäevases koolielus.
  • Pakkuda koolijuhtidele teadmisi ja oskusi organisatsioonikultuuri muutuste sisseviimiseks
  • Pakkuda võimalust analüüsida oma organisatsiooni kultuuri, tugevusi ning võimalikke kitsaskohti.
  • Õppida toime tulema konfliktses ja pingelises õhkkonnas ning kujundama suhtlemist organisatsioonis pingevabamaks.

KOOLITUSE TEEMAD:

  • Organisatsiooni süsteemne metafoor kui lähtealus organisatsioonikultuuri kujundamisel/kujunemisel. Organisatsioon kui sõjapidamine, kui sport, kui …. Kuidas süsteemse metafoori teadvustatud muutus mõjutab psühholoogilist kliimat kollektiivis.
  • Organisatsioonikultuuri koostisosad, olemus ja mõju meie igapäevasele toimimisele. Millest koosneb organisatsioonikultuur ja kuidas neid koostisosi mõjutada kui soovitakse sisse viia muutusi.
  • Jagatud väärtuste mõju kooli/lasteaia psühholoogilisele kliimale, töö efektiivsusele ning kuidas jagatud väärtusi organisatsioonis järjepidevalt kujundada.
  • Kuidas olemasolev kultuur soodustab või takistab koostööd organisatsioonis? Milline korporatiivne kultuur sobib just meie koolile ja kollektiivile? Kas o­n olemas ideaalset kultuuri haridusasutusele ja millised võiksid olla selle peamised iseloomustavad jooned.
  • Suhtlemiskultuuri kujundamine organisatsioonikultuuri elementide juhtimise kaudu. Peamised kitsaskohad, probleemid meie organisatsiooni suhtlemiskultuuris. Konfliktid ja pinged organisatsioonis kui nõrga suhtlemiskultuuri väljendus. Meie organisatsiooni lemmikkonfliktide kaardistamine suhtlemiskultuuri ja selle elementide kontekstis.

Sihtgrupp: koolide ja lasteaedade tippjuhid ja keskastmejuhid (direktorid, õppealajuhatajad, majandusjuhatajad, huvijuhid)

Koolituse kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: