Metaprofit » Koolitused » Motivatsioon » Psühholoogiline treening „Motivatsiooni sisevalemid“
Psühholoogiline treening „Motivatsiooni sisevalemid“

Sageli tunnevad suhteliselt rutiinset igapäevast tööd tegevad meeskonnad pikaajalise töö järel motivatsioonikriisi ja muutuvad passiivseteks, sellele vastukaaluks on oluline tugevdada nii meeskonda tervikuna kui anda tuge igale üksikule töötajale.

Põhieesmärkideks oleme seadnud pakkuda osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.
Koolitus aitab inimestel asju uuest vaatenurgast näha ja annab uusi ideid, kuidas ise ennast motiveerida.

TEEMAD:

 1. Enese sisemine ”vormis hoidmine” ja enesejuhtimine –  toetava mõtlemisviisi koostisosad, et olla paremas vormis. Siseenergia – kui palju mulle on seda elus antud ja kui efektiivselt ma seda kulutan.
 2. Igapäevase suhtluse mõju töövormile. Suhtlemisviiside maatriks. Mismoodi me võime samade situatsioonide läbimisel saavutada erinevaid tulemusi, kasutades erinevaid lähenemisviise.
 3. Sisemotivatsiooni allikad ning tehnikad. Enese „laadimine“ ja motiveerimine läbi töötavate eesmärkide. Mis paneb mind toimima (minu käivitajad) ja efektiivselttegutsema (sise- ja välisfaktorite tasakaal).
 4. Positiivse tagasiside olulisus -– Kui sageli pannakse vastutus organisatsiooni või juhtide peale, siis mida saab iga inimene ise teha, et oma tööelu paremaks muuta?

Koolitus sisaldab suures osas (vähemalt 50% ulatuses) praktilisi tegevusi – psühholoogilisi (NLP) harjutusi ja õppemänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, eneseanalüüsi.
Koolituse toimumise järel anname tellijale soovi korral koolitaja poolt suulise tagasiside ning soovitame järgmiseid arengusuundi.

Koolituse eesmärgid:

 • Anda osalejatele teadmisi ning oskusi enda ise paremas töövormis hoidmiseks, positiivsemalt mõtlemiseks.
 • Aidata teadvustada piiravate uskumuste ja mõtete mõju nii tööelus kui isiklikus elus.
 • Anda osalejatele impulss arendamaks endas lahendustele suunatud  (proaktiivset) mõtteviisi.
 • Teadvustada ning mõista enda motivatsiooni allikaid, paremini mõista sisemiste ning väliste motivaatorite ulatust.
 • Suurendada osalejate sisemist kindlust ning valmisolekut toimetulekuks erinevate tööalaste muutustega.

Koolitusel kasutatavad psühholoogilised meetodid:
Kõigi Meta-Profiti rakenduslike meetodite seast oleme antud koolitusprogrammi läbiviimiseks valinud järgmised:

 • NLP e. neurolingvistiline programmeerimine (viimastel kümnenditel maailmas ja üha enam ka Eestis suurt tunnustust leidnud rakenduspsühholoogia haru, mille märksõnadeks on kõrge rakenduslikkus ja efektiivsus. Samuti on NLP eripäraks eesmärk omandada uus teadmine/oskus kiirelt ja kvaliteetselt)
 • Lahenduskesksed teooriad (solution oriented th.) – nagu nimigi ütleb, on see erinevaid alametoodikaid koondav suund orienteeritud lahenduste otsimisele, konstruktiivsust taotlev.

Sihtgrupp: soovituslik kõikidele

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

Kestvus: 1-2 päeva

 

Telli koolitust: