Metaprofit » NLP Profikursus
NLP Profikursus

NLP Profikursus o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad. Siin puudutame selliseid sügavamaid ja mahukamaid tehnoloogiaid, nagu süsteemne konsulteerimine, lingvistiline hüpnoos, jm.

Profikursus koosneb 11-st moodulist. Iga moodul o­n 2-päevane ja toimub reeglina 1 x kuus nädalavahetusel.

Kursuse hind: 130 EUR/1moodul. Soovi korral võib kursuse eest tasuda tervikuna. Hind sisaldab käibemaksu 20%. Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Õppematerjalid: kõik osalejad saavad õppematerjalid

Õpetaja: kursuse õpetajaks o­n Alexander Kotchubei, sertifitseeritud NLP master-practitioner, NLP-trainer.

Metafooride keel o­n tuntud iidsetest aegadest kui tõhus viis mõjutada teisi inimesi ja “tasakaalustada” enda mõtete maailma. Iga inimene kasutab seda suuremal või vähemal määral. Me tutvume lähemalt metafooride maailmaga, nende koostamise tehnikatega ja kasutamisvõimalustega suhtlemisel ja äris.

See o­n uus NLP tehnika. Igal inimesel o­n olemas teiste inimeste sisemine paigutamise hierarhia. Selleks kasutab ta SBM struktuuri. Selle tehnika abil o­n võimalik kaardistada suhteid, muuta neid, lahendada sisemisi konflikte teiste inimestega jne..

Raamid o­n olulised elemendid sündmuse kirjeldamiseks ja selle tajumiseks. Erinevad raamid annavad meile võimaluse muuta sündmuse tajumist. Samamoodi saab muuta ka teise inimese sündmuse tajumist. Metaraamid o­n raamid raamide kohta. Raamide tehnika o­n eriti hea isiklikuks arenguks ja teiste inimeste konsulteerimiseks.

Inimesele o­n vajalik luua nähtuste klassifikatsioone ja hierarhiaid, kuna see abistab teda kogemuse kaardistamisel, mõistmisel ja tegutsemisel. Selle tsükli raames tegeleme selliste mõtlemise tehnikatega, nagu CHUNKING (liikumine üles-alla). Igapäevases elus teeb inimene valikuid? Kuidas NLP abil seda paremaks muuta?

Süsteemse mõtlemise käsitluse olulised elemendid o­n süsteem ja protsess. Vaatame nendega seotud seaduspärasusi ja elemente. Mõtlemise organiseerimine süsteemseks mõtlemiseks aitab inimesel uue pilguga vaadelda enda ja ümbritsevat elu ning tulla toime selle väljakutsetega.

Selles moodulis täiendame enda NLP strateegiate ja mudelite seljakotti – kuidas inimene ennast motiveerib, liigub edasi ning ületab takerdunud edasiliikumist, reguleerib enda seisundeid ja emotsionaalset keskkonda, juhib suhteid, jne. Vaatame NLP süsteemseid strateegiaid (G.Batesoni strateegia, reaalsuse strateegiad, kreatiivsuse strateegiad, geeniuste strateegiad jm.). Mooduli raames vaatame, kuidas varasemad omandatud NLP teemad ja tehnikad töötavad ja kuidas enda strateegiate sisemaastikku veelgi tõhusamaks teha.

Selle tsükli iseloomustuseks sobib järgmine lugu: Istusid kolm varast ja jagasid omavahel seitset pärli. Üks nendest võttis endale kolm ja ütles: Aga endale ma võtan kolm – Miks kolm? – Sellepärast, et ma olen siin Nr.1.? – Millest sa järeldasid, et oled siin Nr.1? – Sellepärast, et mul o­n kõige rohkem pärle!? Vaatleme tsüklilisi argumente, lingvistilisi paradokse, topeltseoseid jm.

Konsulteerimine o­n laialt kasutatav mõiste ja seejuures erinevalt mõistetav. Kuidas edukalt juhtida konsulteerimisprotsessi NLP tehnikate abil? Kliendi diagnostika. Kliendi juhtimine (küsimuste tehnikad jne.) NLP konsulteerimise mudelid (SOAR, CL-mudel, TUFT-mudel jne).

Selles tsüklis me jätkame Miltoni mudeli ühe olulisema osaga ? lingvistilise hüpnoosiga. Vaatame inimese juhtimist selle mudeli abil erinevates kontekstides (teraapias, suhtlemises, äris).

Siia tsüklisse o­n kokku sattunud igapäevaelus esinevad inimesega tehtavad eksperimendid teiste inimeste poolt, kriminaal-, ja muiduorganisatsioonide poolt jne. Nende aluseks o­n psühholoogiline mõjutamine, mille lahutamatud koostisosadeks o­n lingvistika, rapport, mõtlemisfiltrid. Süsteemsete mõjutusstrateegiate analüüs. Kriminaalne hüpnoos ja mõjutamine – milliseid inimese mustreid kasutatakse ära?

Modelleerimine o­n üks NLP põhitehnikatest, mida peab oskama iga nlp-kasutaja. o­n öeldud isegi nii: “Kui sa ei oska modelleerida, siis sa ei valda NLP-d”. Modelleerimise alused ja tehnikad. Kuidas kaardistada ja modelleerida enda ja teiste inimeste oskusi ja käitumisstrateegiaid. Geeniuste strateegiad.

Telli koolitust: