Metaprofit » NLP Põhikursus E-ÕPE
NLP põhikursus iseõppijale (e-õpe + konsultatsioonid)

NLP põhikursus iseõppijale e-õppe vormis o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks me teeme oma otsuseid nii nagu me teeme, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ning kogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursus sisaldab endas NLP põhiteemasid – ja tehnikaid, mis o­n kui “põhiinstrumendid” meie “elu tööriistakastis”.

 

Sihtgrupp

Põhikursus o­n sobiv nii õppijatele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes on omal käel õppinud ja soovivad jätkata teadmiste omandamist NLP practitioner taseme saavutamiseks.

E-õpe o­n sobiv õppijale, kes eelistab eelkõige õppematerjalidega ise tööd teha, avastada, katsetada ja hiljem õpitut koos koolitajaga reflekteerida ja kinnistada. NLP põhikursuse moodulite õppimine on iseseisev ja ennastjuhtiv protsess, mida toetab individuaalkonsultatsioon koolitajaga.

 

Õpiväljundid:

 • osaleja on õppinud tundma protsesse, kuidas inimene organiseerib oma mõtlemist, saavutab oma eesmärke, lahendab probleeme ning kujundab oma suhteid ümbritsevaga;
 • osaleja on õppinud tundma keele (lingvistika) psühholoogilisi mudeleid, mis aitavad kaasa inimestevaheliste suhete ja suhtlemise protsessidele;
 • osaleja on õppinud tundma viise, kuidas inimene loob maailmaga suhtlemiseks erinevaid psühholoogilisi mudeleid ja kuidas edukate inimeste mudelid iseenda puhul tööle saada;
 • osaleja on omandanud tehnikaid ja meetodeid eneseanalüüsiks erinevate moodulite toel.

 

Õpingute alustamise tingimused:

NLP põhikursuse e – õppe vormis õppe alustamiseks tuleb saata sooviavaldus meie@metaprofit.ee.

Eelnev NLP teadmiste ja praktika olemasolu pole vajalik.

Peale mooduli arve tasumist saadetakse õppjale vajalikud õppematerjalid.

 

Õppekorraldus:

 • Täismahus NLP e-õppe põhikursus koosneb 13-st moodulist (õppemaht kokku 156 tundi).

Üks moodul sisaldab iseseisvat õpet mahus 10 tundi ja individuaalkohtumist koolitajaga mahus 2 tundi (kontaktkohtumine).

 

Õppemeetodid:

Iseseisevtöö (materjali läbitöötamine, harjutused), individuaalkohtumine aruteluks, refleksiooniks.

 

Soovituslik kirjandus:

Alexander Kotchubei „Mõtlemise tarkus“, AS Ühinenud Ajalehed, 2015.

Alexander Kotchubei „NLP ja juhi mõtteskeemid“ Äripäev, 2014.

 

Kursuse lõpetamise tingimused:

NLP põhikursuse läbimine e- õppena annab NLP practitioner taseme tunnistuse või NLP osaleja tunnistuse.

NLP practitioner taseme eelduseks on põhikursuse läbimine minimaalselt 90% ulatuses ja lõputöö esitamine ja kaitsmine. Lõputööks on NLP põhikursuse mind – mapi koostamine.

NLP osaleja tunnistus antakse osalejale, kes on läbinud kursuse vähem kui 90% mahus.

 

Õppemaks:

 • Ühe NLP e-õppe mooduli õppemaks on 130 eurot. Lisandub käibemaks 20%.

Mooduli õppemaksu tasumine toimub enne moodulis osalemist.

 

Õppemaks sisaldab:

 • mooduli õppematerjale, mis saadetakse õppija e-mailile.
 • peale mooduli õppematerjali iseseisvat läbitöötamist 2 tundi individuaalkonsultatsiooni koolitajaga.

Õppija soovi korral pakume täiendavaid individuaalkonsultatsioone koolitajaga (lisatasu eest).

 

Kursuse läbiviija:

Alexander Kotchubei,  NLP treeneri – konsultant (NLP University Santa Cruz, USA).

 

NLP põhikursuse e- õppe õppekava

 

 1. MOODUL: SUHTLEMISE ANATOOMIA

Millised inimtüübid o­n olemas ja kuidas nendega toimida. Millist tüüpi olen mina.

Miks meie kontakt teise inimesega ei ole alati efektiivne?

Kuidas oma vestluspartnerit “diagnoosida”.

Kuidas luua kontakte erinevate inimestega, sõltumata nende eripäradest ja saavutada tulemusi.

Mis keelt räägivad inimese silmad ja kuidas seda infot kasutada heade suhete loomiseks.

 

 1. MOODUL: INIMESE MÕTLEMISE ANATOOMIA

Kuidas inimene mõtleb ja millised o­n selle protsessi “osakesed”.

Kuidas “diagnoosida” enda ja teise inimese mõtlemisstiili.

Mõtlemisstiilide erinevuste kaardistamine.

 

 1. MOODUL: EESMÄRGID JA TULEMUSED

Kuidas saavutada oma eesmärke, vaatamata ettetulevatele raskustele.

Kuidas muuta enda tegevust tulemuslikuks.

Kaasaegsed eesmärgi saavutamise tehnoloogiad.

Hästi formuleeritud eesmärk – mõtlemise ja enese väljendamise kunst.

 

 1. MOODUL: OMA TUNNETE JUHTIMINE – TASAKAAL VÕI …?

Kuidas käituda pingelises situatsioonis, kuidas efektiivselt lahendada konflikte nii enda elus kui ka ümbritsevas keskkonnas.

Kuidas juhtida enda tundeid, emotsioone luues ankruid, kasutades assotseerumist-dissotsseerumist jt tehnikaid.

 

 1. MOODUL: KUIDAS MA NÄEN MAAILMA. USKUMUSED ja VÄÄRTUSED

Kuidas uskumused mõjutavad inimese enesetunnet ja käitumist.

Piiravad ja toetavad uskumused. Kuidas elada harmoonias ümbritseva maailmaga ja arendada endal kasulikke uskumusi.

Mida teha, et piiravad uskumused ei oleks enam minu „seljakoti“ osa.

Millised väärtused on minu alateadvuse motivaatoriks ja kuidas neid muuta saab?

 

 

 

 1. MOODUL: SÕNADE MAAGIA. LINGVISTIKA AABITS.

Lingvistilised mudelid – Metamudel ja Milton mudel.

Kuidas suhtlemist võimalikult efektiivseks muuta, kuidas teisi inimesi veenda, mõjutada nende hoiakuid toetudes Metamudelile, Miltoni mudelile.

Kuidas kasutada teise inimese kõne iseärasusi enda eesmärkide saavutamiseks.

 

 1. MOODUL: STRATEEGIAD JA ÕPPIMISSTRATEEGIAD

Kuidas hinnata oma strateegiate efektiivsust.

Kuidas koostada ja arendada efektiivseid strateegiaid.

Milliseid strateegiaid kasutavad edukad inimesed?

Kuidas omandada uusi oskusi, sõltumata nende raskusest – praktiseerime erinevaid strateegiaid.

 

 1. MOODUL: AJALIINID

Kuidas o­n inimesel aeg sisemiselt „paika pandud“.

Kuidas ja mille poolest erinevate ajaliinidega inimesed igapäevases elus erinevad.

Kuidas juhtida enda ja teise inimese ajaliine – kuidas luua paremat tulevikku.

Põhilised ajaliinid inimestel (kuidas inimene tajub aega ja sündmusi ajas).

Individuaalse ajaliini selgitamine.

 

 1. MOODUL: METAPROGRAMMID

Metaprogrammide  – inimese psühholoogilised iseärasused, mis määravad tema tegutsemise viisi erinevates situatsioonides.

Seitse põhilist metaprogrammi.

Kuidas metaprogrammid aitavad mõista teise inimese käitumist, enda tegutsemise “iseärasusi”, vähendada konflikte, muuta suhtlemist efektiivsemaks, jne jne.

 

 1. MOODUL: PROBLEEMIDE LAHENDAMISE TEHNIKAD

NLP probleemilahendamise tehnikad, mis aitavad konstruktiivselt lahendada nii enda kui ka teistega seotud probleeme.

Millistesse raamidesse inimene takerdub probleemses olukorras.

SCORE tehnika.

 

 1. MOODUL: METAFOORID ja LOOD

Kuidas rääkida nii, et inimesele jääb teie sõnum meelde?

Mis on lugude rääkimise põhitõed?

Kuidas luua metafoore ja kasutada neid uute lahenduste leidmiseks?

 

 1. MOODUL: NLP rakenduslikud teemad (õppija valib ühe teema)

NLP ja tervis

NLP tehnikad, mis aitavad inimesel säilitada tervist.

Tervise metafoorid ja minu tervise metafoor.

Platseebo-efektid igapäevases elus.

NLP ja raha

Raha – unikaalne vahend.

Loogiliste tasandite võimekus ja nõrkus raha fookuses.

Inimese hetkeseisu „moonutamise“ nipid.

NLP ja müük

Müügi olemus – milline see on?

Müügilingvistika – sõnad, laused, argumendid.

Kliendi sisemised tasandid – kuidas liituda ja neid ära kasutada müügi jaoks.

 

 1. MOODUL: NLP ja PAARISUHTED

Kuidas leida tasakaal paarisuhetes ja probleemide olemasolul.

 

 

 

Kontakt:

Anu Kaiv

Meta-Profit OÜ, müügijuht

tel: 566 00306

anu@metaprofit.ee

 

Madara 29/1, Tallinn

Telli koolitust: