Metaprofit » NLP Põhikursus
NLP Põhikursus

NLP Põhikursus o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ningkogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursuse sisaldab endas NLP põhitehnikaid ja -teemasid, mis o­n kui “põhiinstrumendid” teie “elu tööriistakastis”. Põhikursus o­n hea nii nendele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes sellest teoorias palju teavad (nt raamatutest või internetist), aga ei ole saanud võimalust õppida neid teadmisi rakendama.

Põhikursus o­n väga praktiline – individuaaltööd, grupitööd, arutelud, kogemuste jagamine –  igaüks leiab enda jaoks selle, mis just talle sobiv, vajalik o­n. Iga moodul annab kaasa kohustuslike kui fakultatiivsete harjutuste kogumi, et tulemuslikult ette valmistada järgmiseksnii mooduliks.
Täismahus Põhikursus koosneb 13-st moodulist (õppemaht kokku 208 tundi) ja 3-st praktika moodulist (kokku 48 tundi). Iga moodul o­n 2-päevane ja toimub reeglina 1 x kuus nädalavahetusel Meta-Profiti koolitusruumides Tallinnas Koskla 16.
Praktika mooduli eesmärk on kinnistada varem läbitud teemasid ning koguda kindlust ja usku endasse, et jätkata järgmise õppimisperioodiga. Moodul annab võimaluse õppida lahendama erinevaid juhtumeid ja nägema teisi vaatenurki tuginedes eelnevalt läbitud  Põhikursuse moodulitele. Kui varem läbitud teooriaosa või  harjutus on tekitanud küsimusi või mõtteid, siis praktika moodulis saab Alexander Kotchubei käe all nendega süvendatult tegeleda.
Juulis ja augustis õppetööd ei toimu.
Põhikursuse läbimine annab kas NLP osaleja või NLP Practitioner taseme tunnistuse. NLP Practitioner taseme eelduseks on Põhikursuse läbimine minimaalselt 90% ulatuses ja NLP Practitioneri nõuete täitmine (sh lõputöö ehk MindMapi esitamine) .

Kursusele registreerumine toimub kodulehel Kalendri all vastavat kursust valides. Registreerumiseks on vaja täita sooviavalduse ankeet ja tasuda tagastamatu ettemaks 40 € Ettemaks on osa esimese mooduli õppemaksust. Ettemaksu ei tagastata kui kursusele soovija mingil põhjusel koolituses osalemisest siiski loobub.

Õppija ja meie vahel sõlmime NLP Põhikursuse ajaks kokkulepe, mis kajastab mõlema poole koostöö üksikasju – õppimise sisu, vormi ja tasumise osas.  Kokkulepe on tähtajaline ja koostatakse peale esimest moodulit  kogu NLP Põhikursuse kohta. Põhikursus kestab 13 moodulit, õppetöö ei toimu juulis ja augustis.

 • Registreerumiseks on vaja täita sooviavalduse ankeet ja tasuda tagastamatu ettemaks 40 €. Ettemaks on osa esimese mooduli õppemaksust. Ettemaksu ei tagastata kui kursusele soovija mingil põhjusel koolituses osalemisest siiski loobub.
 • NLP Põhikursuse õppemaks on 1 840 EUR, ühe mooduli õppemaks 130 EUR, praktika mooduli õppemaks 50 EUR .

See on terviklik summa ja õppemaks ei vähene, kui puudud kursuse jooksul ühest või mitmest õppemoodulist. Kolme kuu või pool aasta kaupa tasudes tuleb teha ülekanne ka selle kuu eest, kui koolist puudud. Puudutud moodulid saab järgi teha „nooremate” juures, kui nemad on vastavate  teemadeni jõudnud ja siis eraldi tasuda  ei ole vaja.

Kursuse eest korraga tasudes on summa 10% väiksem –  1 656 EUR

Soovi korral saab kursuse eest:

 • tasuda 2 (kahes) võrdses osas 920 EUR.
 • 3 mooduli kaupa tasudes 390 EUR. (tasudes praktika moodulid eraldi)

Tasumine toimub väljastatud arvete alusel vastavalt maksetähtajale.
Kui sulle selline tasumiseviis mingil põhjusel ei sobi, arutame üheskoos ja leiame sobiva lahenduse.

 • Meta-Profit võimaldab Põhikursusest osa võtta ka avatud kursuse raames, järgimata kursuse jooksvat koolituskava ja osaleda vaid endale huvi pakkuvas moodulis. Sel juhul on ühe mooduli õppemaks 145 EUR.
 • Iga moodulit on võimalus tulla kordama jooksva Põhikursuse ajal. Mooduli kordamistasu on 40 EUR.

Õppemaksule lisandub käibemaks 20%.
Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja paljundusmaterjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 30 – 45 lk. mooduli kohta.
Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. õpperaamatud, transport ja toitlustamine katab õppija ise.

NLP Põhikursuse õppekava tekitab uudishimu ja innustust ning annab Sulle võimaluse avada oma mõttemaailm uutele võimalustele, mille eesmärk on suurendada sinu valikuvõimalusi ja parandada elu kvaliteeti. Kursus hõlmab mitmeid kasulikke oskusi, käitumismustreid ja tehnikaid viisil, mis muudab need kergesti kasutatavaks, et lisada need oma elu „seljakotti“.

Praktika mooduli eesmärk on kinnistada varem läbitud teemasid ning koguda kindlust ja usku endasse, et jätkata järgmise õppimisperioodiga. Moodul annab võimaluse õppida lahendama erinevaid juhtumeid ja nägema teisi vaatenurki tuginedes eelnevalt läbitud  Põhikursuse moodulitele. Kui varem läbitud teooriaosa või  harjutus on tekitanud küsimusi või mõtteid, siis praktika moodulis saab Alexander Kotchubei käe all nendega süvendatult tegeleda.

 • Millised inimtüübid o­n olemas ja kuidas nendega toimida. Millist tüüpi olen mina
 • Miks meie kontakt teise inimesega ei ole alati efektiivne?
 • Kuidas oma vestluspartnerit “diagnoosida”
 • Kuidas luua kontakte erinevate inimestega, sõltumata nende eripäradest ja saavutada tulemusi
 • Vaatleme mis keelt räägivad inimese silmad ja kuidas seda infot kasutada heade suhete loomiseks
 • Kuidas inimene mõtleb ja millised o­n selle protsessi “osakesed”
 • Kuidas “diagnoosida” enda ja teise inimese mõtlemisstiili
 • Mõtlemisstiilide erinevuste kaardistamine
 • Praktiseerime ebameeldiva kogemuse leevendamist
 • Kuidas saavutada oma eesmärke, vaatamata ettetulevatele raskustele
 • Kuidas muuta enda tegevust tulemuslikuks
 • Kaasaegsed eesmärgi saavutamise tehnoloogiad
 • Hästi formuleeritud eesmärk – mõtlemise ja enese väljendamise kunst
 • Kuidas käituda pingelises situatsioonis, kuidas efektiivselt lahendada konflikte nii enda elus kui ka ümbritsevas keskkonnas
 • Kuidas juhtida enda tundeid, emotsioone luues ankruid, kasutades assotseerumist-dissotsseerumist jt tehnikaid

PRAKTIKA moodul

 • Kuidas uskumused mõjutavad inimese enesetunnet ja käitumist
 • Piiravad ja toetavad uskumused. Kuidas elada harmoonias ümbritseva maailmaga ja arendada endal kasulikke uskumusi
 • Mida teha, et piiravad uskumused ei oleks enam minu „seljakoti“ osa
 • Millised väärtused on minu alateadvuse motivaatoriks ja kuidas neid muuta saab?
 • Lingvistilised mudelid – Metamudel ja Miltonmudel
 • Nende praktiline kasutamine õpetab kuidas suhtlemist võimalikult efektiivseks muuta, kuidas teisi inimesi veenda, mõjutada nende hoiakuid
 • Kuidas kasutada teise inimese kõne iseärasusi enda eesmärkide saavutamiseks

Me kõik kasutame elus oma strateegiaid, kuidas aga hinnata oma strateegiate efektiivsust?

 • Kuidas koostada ja arendada efektiivseid strateegiaid
 • Milliseid strateegiaid kasutavad edukad inimesed?
 • Kuidas omandada uusi oskusi, sõltumata nende raskusest – praktiseerime erinevaid strateegiaid
 • Kuidas o­n inimesel aeg sisemiselt „paika pandud“
 • Kuidas ja mille poolest erinevate ajaliinidega inimesed igapäevases elus erinevad
 • Vaatleme kuidas juhtida enda ja teise inimese ajaliine – kuidas luua paremat tulevikku
 • Põhilised ajaliinid inimestel (kuidas inimene tajub aega ja sündmusi ajas)
 • Individuaalse ajaliini selgitamine.

PRAKTIKA moodul

Metaprogrammide all mõistetakse inimese psühholoogilisi iseärasusi, mis määravad tema tegutsemise viisi erinevates situatsioonides.

 • Seitsme põhilise metaprogrammiga tutvumine, mida me määratleme iseenda juures ning õpime seda tegema teiste inimeste puhul
 • Kuidas see aitab mõista teise inimese käitumist, enda tegutsemise “iseärasusi”, vähendada konflikte, muuta suhtlemist efektiivsemaks, jne jne.

Kuigi probleemilahendus o­n klassikaline teema, o­n NLP-s arendatud omanäolised uudsed ja eriti efektiivsed tehnikad, mis aitavad konstruktiivselt lahendada nii enda kui ka teistega seotud probleeme.

 • Vaatleme millistesse raamidesse inimene takerdub probleemses olukorras
 • SCORE tehnika
 • Kuidas rääkida nii, et inimesele jääb teie sõnum meelde?
 • Mis on lugude rääkimise põhitõed?
 • Kuidas luua metafoore ja kasutada neid uute lahenduste leidmiseks?

NLP ja tervis

 • NLP tehnikad, mis aitavad inimesel säilitada tervist
 • Tervise metafoorid ja minu tervise metafoor
 • Platseebo-efektid igapäevases elus

NLP ja raha

Raha – unikaalne vahend, kuid mille koha leidmisega meie mõtetes tekib raskusi ja segadusi.

 • Loogiliste tasandite võimekus ja nõrkus raha fookuses
 • Meie hetkeseisu „moonutamise“ nipid

NLP ja müük

 • Müügi olemus – milline see on?
 • Müügilingvistika – sõnad, laused, argumendid
 • Kliendi sisemised tasandid – kuidas liituda ja neid ära kasutada müügi jaoks

PRAKTIKA moodul
Paarisuhted o­n teema, mis paljude inimeste jaoks võib olla aeg-ajalt vajalik ja enamasti aktuaalne. See o­n eriti hea tasakaalu puudumisel paarisuhetes ja probleemide olemasolul. NLP-s o­n paarisuhete teema hästi arendatud ja olemas „NLP paarisuhete tehnikad“, mida me sellel moodulil ka õpime. See o­n vaba moodul soovijaile, võib osaleda ka kaaslastega.

 • Kuidas see aitab mõista teise inimese käitumist, enda tegutsemise “iseärasusi”, vähendada konflikte, muuta suhtlemist efektiivsemaks, jne jne.

Telli koolitust: