Metaprofit » NLP Profikursus E-ÕPE
NLP profikursus iseõppijale (e-õpe + konsultatsioonid)

NLP profikursus iseõppijale e-õppe vormis o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad. Siin puudutame selliseid sügavamaid ja mahukamaid tehnoloogiaid, nagu süsteemne konsulteerimine, lingvistiline hüpnoosvõimalus jne.

 

Sihtgrupp

Profikursus sobib õppijatele, kes on juba teinud tutvust NLP-ga, kes on ka omal käel õppinud, kes on omandanud NLP practitioner taseme.

E-õpe o­n sobiv õppijale, kes eelistab eelkõige õppematerjalidega ise tööd teha, avastada, katsetada ja hiljem õpitut koos koolitajaga reflekteerida ja kinnistada. NLP profikursuse moodulite õppimine on iseseisev ja ennastjuhtiv protsess, mida toetab individuaalkonsultatsioon koolitajaga.

  • Täismahus NLP e-õppe profikursus koosneb 15-st moodulist – 12 teooriamoodulit + 3 praktikamoodulit  (õppemaht kokku 162 tundi).

Üks moodul sisaldab iseseisvat õpet mahus 10 tundi ja individuaalkohtumist koolitajaga mahus kuni 2 tund (kontaktkohtumine), praktikamoodul sisaldab iseseisvat õpet mahus 4 tundi ja individuaalkohtumist koolitajaga mahus kuni 2 tundi (kontaktkohtumine).

Individuaalkohtumise sisuks on antud õppemoodulit puudutavad küsimused, mis on tekkinud õppijal iseseisva õppe jooksul.

 

Õppemeetodid:

Iseseisev töö (materjali läbitöötamine, harjutused), individuaalkohtumine aruteluks, refleksiooniks.

 

Soovituslik kirjandus:

Alexander Kotchubei „Mõtlemise tarkus“, AS Ühinenud Ajalehed, 2015.

Alexander Kotchubei „NLP ja juhi mõtteskeemid“ Äripäev, 2014.

 

Kursuse lõpetamise tingimused:

NLP profikursuse läbimine e- õppena annab NLP master – pracitc taseme tunnistuse.

NLP masterpractitioner taseme eelduseks on profikursuse läbimine minimaalselt 90% ulatuses ja lõputöö esitamine ja kaitsmine.

 

Õppemaks:

  • Ühe profikursuse NLP e-õppe mooduli õppemaks on 130 eurot. Lisandub käibemaks 20%.
  • Ühe praktikamooduli õppemaks on 40 eurot. Lisandub käibemaks 20%.

Mooduli õppemaksu tasumine toimub enne moodulis osalemist.

Korraga kõikide moodulite eest tasumisel rakendub soodustus 10% (kokku summa sel juhul 1512.- +km)

Õppemaks sisaldab:

  • mooduli õppematerjale, mis saadetakse õppija e-mailile.
  • peale mooduli õppematerjali iseseisvat läbitöötamist 2 tund individuaalkonsultatsiooni koolitajaga.

Õppija soovi korral pakume täiendavaid individuaalkonsultatsioone koolitajaga (lisatasu eest).

 

Kursuse läbiviija:

Alexander Kotchubei,  NLP treeneri – konsultant (NLP University Santa Cruz, USA).

 

 

NLP profikursuse e- õppe õppekava:

 

14.MOODUL: SOTSIAALNE KOOD ja SOTSIAALNE PANORAAM

See o­n uus NLP tehnika. Igal inimesel o­n olemas teiste inimeste sisemine paigutamise hierarhia. Selleks kasutab ta SBM struktuuri. Selle tehnika abil o­n võimalik kaardistada suhteid, muuta neid, lahendada sisemisi konflikte teiste inimestega jne.

 

15.MOODUL: RAAMID ja METARAAMID

Raamid o­n olulised elemendid sündmuse kirjeldamiseks ja selle tajumiseks. Erinevad raamid annavad meile võimaluse muuta sündmuse tajumist. Samamoodi saab muuta ka teise inimese sündmuse tajumist. Metaraamid o­n raamid raamide kohta. Raamide tehnika o­n eriti hea isiklikuks arenguks ja teiste inimeste konsulteerimiseks.

 

16.MOODUL: KLASSIFIKATSIOONID ja HIERARHIAD

Inimesele o­n vajalik luua nähtuste klassifikatsioone ja hierarhiaid, kuna see abistab teda kogemuse kaardistamisel, mõistmisel ja tegutsemisel. Selle tsükli raames tegeleme selliste mõtlemise tehnikatega, nagu CHUNKING (liikumine üles-alla). Igapäevases elus teeb inimene valikuid? Kuidas NLP abil seda paremaks muuta?

 

PRAKTIKA MOODUL

Praktika moodulis jagab koolitaja erinevaid elulisi lugusid, millele osaleja otsib lahendusi  ja mõttekäike toetudes oma senini õpitud NLP teadmistele.  Kui „õige“ vastu on leitud, siis jagatakse ühiselt oma mõttekäike ning iga loo lõpetuseks lisab Alexander Kotchubei, milline on õige  NLP teema ja tehnika ehk lahendus antud probleemile, mis kajastus loos. Praktika moodul toetub 14., 15., 16. mooduli teadmistele.

 

17.MOODUL: SÜSTEEMNE MÕTLEMINE. SÜSTEEMID ja PROTSESSID

Süsteemse mõtlemise käsitluse olulised elemendid o­n süsteem ja protsess. Vaatame nendega seotud seaduspärasusi ja elemente. Mõtlemise organiseerimine süsteemseks mõtlemiseks aitab inimesel uue pilguga vaadelda enda ja ümbritsevat elu ning tulla toime selle väljakutsetega.

 

18.MOODUL: MINU STRATEEGIATE SELJAKOTT

Selles moodulis täiendame enda NLP strateegiate ja mudelite seljakotti – kuidas inimene ennast motiveerib, liigub edasi ning ületab takerdunud edasiliikumist, reguleerib enda seisundeid ja emotsionaalset keskkonda, juhib suhteid, jne. Vaatame NLP süsteemseid strateegiaid (G.Batesoni strateegia, reaalsuse strateegiad, kreatiivsuse strateegiad, geeniuste strateegiad jm.). Mooduli raames vaatame, kuidas varasemad omandatud NLP teemad ja tehnikad töötavad ja kuidas enda strateegiate sisemaastikku veelgi tõhusamaks teha.

 

19.MOODUL: LOOGILINE LINGVISTIKA või LINGVISTILINE LOOGIKA?

Selle tsükli iseloomustuseks sobib järgmine lugu: Istusid kolm varast ja jagasid omavahel seitset pärli. Üks nendest võttis endale kolm ja ütles: Aga endale ma võtan kolm – Miks kolm? – Sellepärast, et ma olen siin Nr.1.? – Millest sa järeldasid, et oled siin Nr.1? – Sellepärast, et mul o­n kõige rohkem pärle!? Vaatleme tsüklilisi argumente, lingvistilisi paradokse, topeltseoseid jm.

 

PRAKTIKA MOODUL

Praktika moodul toetub 17., 18., 19. mooduli teadmistele.

 

20.MOODUL: SÜSTEEMINE KONSULTEERIMINE NLP TEHNIKATE ABIL

Konsulteerimine o­n laialt kasutatav mõiste ja seejuures erinevalt mõistetav. Kuidas edukalt juhtida konsulteerimisprotsessi NLP tehnikate abil? Kliendi diagnostika. Kliendi juhtimine (küsimuste tehnikad jne.) NLP konsulteerimise mudelid (SOAR, CL-mudel, TUFT-mudel jne).

 

21.MOODUL: LINGVISTILINE HÜPNOOS

Selles tsüklis me jätkame Miltoni mudeli ühe olulisema osaga ? lingvistilise hüpnoosiga. Vaatame inimese juhtimist selle mudeli abil erinevates kontekstides (teraapias, suhtlemises, äris).

 

22.MOODUL: INIMESE SÜSTEEMSED MÕJUTAMISTEHNIKAD

Siia tsüklisse o­n kokku sattunud igapäevaelus esinevad inimesega tehtavad eksperimendid teiste inimeste poolt, kriminaal-, ja muiduorganisatsioonide poolt jne. Nende aluseks o­n psühholoogiline mõjutamine, mille lahutamatud koostisosadeks o­n lingvistika, rapport, mõtlemisfiltrid. Süsteemsete mõjutusstrateegiate analüüs. Kriminaalne hüpnoos ja mõjutamine – milliseid inimese mustreid kasutatakse ära?

 

PRAKTIKA MOODUL 

Praktika moodul toetub 20., 21., 22. mooduli teadmistele.

 

23.MOODUL: MODELLEERIMISE KUNST

Modelleerimine o­n üks NLP põhitehnikatest, mida peab oskama iga nlp-kasutaja. o­n öeldud isegi nii: “Kui sa ei oska modelleerida, siis sa ei valda NLP-d”. Modelleerimise alused ja tehnikad. Kuidas kaardistada ja modelleerida enda ja teiste inimeste oskusi ja käitumisstrateegiaid. Geeniuste strateegiad.

 

24.MOODUL: EMOTSIONAALSED VÕRRANDID

Antud moodul keskendub emotsioonide ja seisundite tähtsusele meie igapäevases elus. Pole mingi saladus, et me soovime juhtida enda seisundite ja emotsioonide „tulekut-minekut“ nii, et ükski mittesoovitud seisund või emotsioon ei pääseks reaalsesse ellu ja mingi konkreetsesse olukorda ning hakkaks seda mõjutama mulle mittesobivas suunas. Kuid oleme aegajalt sunnitud seda siiski kogema. Moodulis räägime kas ja kuidas on seda võimalik paremini kontrolli all hoida ja seeläbi tunda end oluliselt paremini igapäevastes olukordades.

 

25.MOODUL: ISIKSUSE KOMPETENTSUSE MUDELID

Iga inimene loob endale elu teekonda ja päevast päeva läbib mingi teelõigu sellest, kas edukalt või kogedes raskusi. On elu perioode, kus inimene tunneb rohkem raskusi ja teekond seeläbi muutub ebaselgeks või isegi küsitavaks. Ja on ka selgemaid perioode, kus kõik laabub hästi. Selles moodulis keskendume isiksuse kompetentsuse mudelitele, mis aitavad kujundada enda teekonda optimaalsemaks ja sujuvamaks ning mõelda, analüüsida mudeleid, mida me selleks võiksime kasutada.

 

 

Kontakt:

Anu Kaiv

Meta-Profit OÜ, müügijuht

tel: 566 00306

anu@metaprofit.ee

Madara 29/1, Tallinn

Telli koolitust: