Metaprofit » Koolituskalender » Juhtimiskoolitus “Spetsialistist juhiks” vene keelne grupp

JUHTIMISKOOLITUS “SPETSIALISTIST JUHIKS”, VENE KEELNE GRUPP

Koolituse toimumisaeg:  2. november 2018, 10:00 – 17:00

Toimumiskoht:     Meta-Profiti Koolituskeskus, Madara 29/1,Tallinn

Spetsialistist juhiks kujunemine o­n üks klassikalisi arendusteemasid paljudes organisatsioonides. Situatsioonid ja probleemid, millega puutuvad kokku karjääriredelil järgmisele astmele edutatud inimesed on sageli korduvad ning seetõttu vajavad need ka tähelepanu, et uut juhti edasi liikumisel toetada. Vaatamata kõigile positiivsetele eeldustele puutume piisavalt sageli kokku probleemiga, kus uus juht ei ole täitnud temale pandud lootusi. Halvimal juhul võib organisatsioon kaotada ühekorraga nii tubli töötaja kui ka potentsiaalse juhi.
Antud praktilisel koolituspäeval leiavad osalejad vastuseid järgmistele küsimustele:
 • Millised on peamised erinevused spetsialisti ja juhi kohustuste vahel? Millele ma peaksin edaspidi rohkem ja millele vähem tähelepanu pöörama?
 • Kas ma üldse sobin juhiks? Millised omadused mul peaksid olema või millised omadused võivad minu töös juhina takistavad olla?
 • Kuidas toime tulla rollikonfliktidega, mis tekivad minu endiste kolleegidega? Kuidas ma peaksin nüüd nendega suhtlema, nende palvetele vastama või pretensioonidele reageerima?
 • Milline on juhi jaoks õige käitumise ja suhtlemise viis? Kas ma peaksin valima “pehmema” stiili või siis hoopis vastupidi… Kuidas saavutada autoriteeti ja kuidas enda võimu oleks õige kasutada?
KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID:
 •  Osalejad on omandanud teadmisi juhi ja spetsialisti erinevatest ülesannetest ja oskavad teadlikult kujundada enda igapäevatööd meeskonna juhina.
 •  Osalejate eneseanalüüsi oskused on paranenud ning osatakse hinnata enda tugevusi ning võimalikke riske juhi rolli täitmisel.
 •  Osalejate enesekindlus juhina töötamiseks on kasvanud.
 •  Osalejad on saanud teadmisi võimalike rollikonfliktidega toimetulekuks, mis kaasnevad spetsialistist juhiks kujunemisega.
 •  Osalejad on omandanud oskuseid suhtlemisviisi ja käitumise kujundamiseks enda alluvatega.
 •  Osalejate üldine juhtimisalane professionaalsus on kasvanud läbi saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste vahetamise teiste juhtidega.
KOOLITUSE TEEMAD:
 • Tööalaste protsesside ja ülesannete muutumine. Mis muudab spetsialisti ja juhi töö sisuliselt erinevaks? töövorm. Milliste protsesside osas on reeglina muutused kõige ulatuslikumad? Heidame pilgu sotsiaalsetele protsessidele, välisprotsessidele jt
 • Juhi isiksus vs spetsialisti isiksus. Millised omadused peaksid heal juhil kindlasti olema ning millised on juhi töös suure riskiga. Kuidas saada teada, kas mina sobin juhiks? Juhi sobivus lähtudes organisatsioonist kui süsteemist.  Eneseanalüüs.
 • Toimetulek rollikonfliktidega ning enese positsioneerimine. Kuidas toimida kui on tekkinud ebamugavustunne suhtlemisel endiste kolleegidega, nüüdsete alluvatega. Lihtsad ja mitmekihilised rollikonfliktid ning nende lahendamise võimalused. Uue käitumismustri sihipärane kujundamine alluvate ja enda juhtide suhtes.
 • Juht kui meeskonna kultuuri kujundaja. Kultuuri ning tulemuslikkuse seosed. Milline kultuur toetab meeskonna paremaid tulemusi? Suhtlemiskultuuri kujundamise 4 valikut lähtudes võimu kasutamisest juhi poolt. Juhi suhtlemise erinevad viisid ja nendest tulenevad riskid. Juht kui meeskonna infoliikumise kujundaja. Info liikumise  peamised reeglid.

KOOLITUSMATERJALID:

 Iga osaleja saab õppematerjalid.

KOOLITAJA:

Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti  treener-konsultant Viktoria Gusakova.
KOOLITUSE AJAKAVA:
 • 9.45-10.00 kogunemine, tervituskohv
 • 10.00-11.30 koolitu
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.00 koolitus
 • 13.00-14.00 lõuna
 • 14.00-15.30 koolitus
 • 15.30-15.45 kohvipaus
 • 15.45-17.00 koolitus
 TÕENDID:
Osalejad saavad koolituse läbimise kohta Meta-Profiti tõendi (EHISe registreering).
KOOLITUSE HIND:
1-päevase treeningu hind 1-le osalejale on 159 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Hind sisaldab: 1-päevast treeningut, kohvipause ja lõunasööki, õppematerjale ning tõendit.
Soodustused:
– 2-e ja enama osaleja korral ühest ettevõttest/asutusest -10%,
 
Lisainfo ja registreerumine: meie@metaprofit.ee; tel: 6461380

Registreeru koolitusele:

Tagasi koolituste pealehele