Metaprofit » Koolitused » Koolitaja koolitus » Sisekoolitaja koolitus
Sisekoolitaja koolitus

Koolitaja töö o­n kui puzzle. Siin põimub terve hulk olulisi omadusi-oskusi, mida inimene peab omama ja valdama. Eriti keeruline o­n firmasisese koolitaja-konsultandi töö, kes ei saa kunagi päris täpselt ette näha, milliste teemade-olukordadega peab ta organisatsioonis kokku puutuma ning peab tundma nii tervikut kui detaile: klienditeenindajatega o­n probleeme? – sisekoolitaja jälgib, õpetab ja konsulteerib; meeskonnatöö ei laabu? – tuleb inimesi õpetada olema koos efektiivsemad; töötaja o­n kriisis ning töövõimetu? – sisekonsultant teab, kuidas aidata, jne, jne. Sisekoolitajal peab olema varuks terve suur teadmiste/oskuste ja tehnikate “kohver”. Suurte ettevõtete puhul on igal sisekoolitajal sageli oma kitsam fookus – näiteks klienditeeninduse arendamisele.

Koolituse põhieesmärgiks on anda sisekoolitajale teadmisi, praktilisi oskusi ja „nippe”, mis on vajalikud oma alluvate/kolleegide juhtimiseks, innustamiseks, juhendamiseks, ettevõtte kultuuri kujundamiseks ning sisekoolitajatöö efektiivsemaks korraldamiseks. Programmi sisu on välja töötatud arvestades sisekoolitaja vajadusi ning küsimusi, millega meie konsultandid on kokku puutunud seoses personali koolitatamisega paljudes Eesti ettevõtetes.

Koolitus sisaldab suurel määral praktilisi tegevusi – juhtumite lahendamist ning arutelusid, grupitöid, harjutusi, psühholoogilisi mänge, jm, et võimaldada arenguprogrammis osalejatel jagada ka omavahel väärtuslikke kogemusi, omandada praktilisi võtteid inimeste juhtimiseks ning tuletada ühistest aruteludest enda jaoks tööalaste olukordade lahendusi (näiteks, kui teenindaja käitub kliendiga ebasobivalt, vmt).

Koolituse sisu:

  • Personalikäitumise ning tööprotsessi jälgimine – milliseid detaile on siin oluline märgata. Klienditeeninduse vaatlusprotsessi metoodika kirjeldus. Klienditeeninduse kriteeriumid. Aktuaalsete koolitusteemade määratlemine ning sellest lähtuv koolitusprogrammi ülesehitus.
  • Koolitamise kunst. Täiskasvanute/kolleegi koolitamise eripärad ning meetodid. Sisekoolitaja koolitajaoskused – esinemine, grupi tähelepanu hoidmine ning toimetulek vastupanuga.
  • Mina kui koolitaja. Koolitaja hirmud. Koolitaja rollid. Võimalikud rollikonfliktid ning nendega toimetulek. Geograafilised ankrud koolitaja töös. Mõjuva esinemise praktikum. Erinevate auditooriumitega töötamise tehnikad. Distantsidega mäng kontakti loomisel. Sõnumi mõjuvõimu mäng.
  • Koolitusprotsessi koostisosad – mida tuleb osata näha? Koolitusprotsessi ülesehitus, jaotamine ja läbi viimine. Eristumine koolitusprotsessi läbiviimisel. Erinevad võtted, mis aitavad koolitusprotsessi teha ilmekamaks. Teema arendamise erinevad võtted.
  • Grupijuhtimine ja selle arvestamine koolituse läbiviimise planeerimisel. Osalejate ootused – mis peitud nende taga ja kuidas neid kasutusele võtta. Inimeste mudelite sobivus ja eripära ning osalejate ootuste rahuldamise võti. Toimetulek kriitiliste grupiprotsessidega (vastupanu, grupi passiivsus, jne). Vastupanuga toimetulek.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: