Metaprofit » Koolitused » Motivatsioon » Motivatsiooni koolitus
Motivatsiooni koolitus

Koolitusel pakume osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.

Teemade käsitluse fookuses on, et kõik töötajad saaksid aru, miks nad selles ettevõttes tööl käivad, et nad oleksid valmis panustama ning näitama üles heaperemehelikku suhtumist ja initsiatiivi nii üksikindiviidi kui ka meeskonna tasemel. Koolitus aitab inimestel asju uuest vaatenurgast näha ja annab uusi ideid, kuidas ise ennast motiveerida.

Koolitus on eelkõige praktilise, rakendusliku suunitlusega ja sisaldab endas mitmeid psühholoogilisi õppemänge, harjutusi, arutelusid, mille käigus käsitletut katsetame ja ellu rakendame. Koolitus võib olla oma ülesehituselt ka meelelahutuslikum, enam mängudele orienteeritud, millistel on aga alati sügav sisu ja tähendus ning millele järgneb mõtestatud analüüs. Eesmärgiks on, et osalejad kogeksid ise motivatsiooni elementide toimet ja saaksid ka kogemuse nende juhtimise võimalustest. Ning muidugi peab koolituselt lahkuma heas meeleolus ja uue energiaga. Seda võimaldavad erinevad uudsed mängud ja harjutused.

Lühikesele temakäsitlusele järgneb praktika, sellele analüüs ja arutelu ning vajadusel teemakäsitluse jätk. Reeglina on osalejad mängulisele (action learning) koolituse ülesehitusele andnud väga head tagasisidet, öeldes, et see on uudne, mõtlemapanev ja arendav.

  • Enese sisemine ”vormis hoidmine” ja enesejuhtimine – toetava mõtlemisviisi koostisosad, et olla paremas vormis. Siseenergia – kui palju mulle on seda elus antud (professionaalses elus) ja kui efektiivselt ma seda kulutan (jaotan). Usu kolmnurk – minu väärtused, suhtumine endasse, firmasse, tootesse. Grupitöö ja arutelu.
  • Igapäevase suhtluse mõju töövormile Suhtlemisviiside maatriks. Firmakultuur ja erinevad suhtlemisviisid. Erinevad suhtlemisviisid klientide ja kolleegidega. Mismoodi võime samade situatsioonide läbimisel saavutada erinevaid tulemusi, kasutades erinevaid lähenemisviise. Harjutus (situatsioonide läbimängimine ja analüüs).
  • Sisemotivatsiooni allikad ning tehnikad Enese „laadimine“ ja motiveerimine läbi töötavate eesmärkide. Mis paneb mind toimima (minu käivitajad) ja efektiivselttegutsema (sise- ja välisfaktorite tasakaal). Motiveerivate eesmärkide praktikum. Individuaalne töö.
  • Positiivse tagasiside olulisus Kui sageli pannakse vastutus organisatsiooni või juhtide peale, siis mida saab iga inimene ise teha, et oma tööelu paremaks muuta? Kuidas me saame üksteist toetada, et enda elu paremaks muuta. Grupitöö.

 

Telli koolitust: