Metaprofit » Koolitused » Müük

Müük

Igal organisatsioonil o­n olemas oma müügifilosoofia, mille kasuks ollakse otsustanud või mis on lihtsalt aja jooksul välja kujunenud. See võib olla “moodne” või klassikaline, tehnoloogiline või inimesekeskne, ühte või teistmoodi. Lõpliku hinnangu selle toimivusele annab turg, klientide käitumine ning saavutatavad müügitulemused. Õppiv ja arenev organisatsioon ennetab olukorda, mil müügistrateegiad jäävad ajale, turu või organisatsiooni arengule “jalgu”. Müügitöötajate värbamine, organisatsioonis hoidmine, nende toetamine parimate tulemuste saavutamisel ja müüjate arendamine on peaaegu iga valdkonna ettevõttes tõusnud üheks olulisemaks strateegia koostisosaks. Organisatsiooni seisukohalt o­n müük mitmetasandiline protsess (nagu ka klienditeenindus).

Meie eristame siin järgmiseid olulisi koostisosi:

  • Organisatsiooni müügifilosoofia, -strateegia ja -kultuur
  • Müüja isiksus ja oskused (müügitehnikad)
  • Klient
  • Müügikeskkond

Müük o­n kunst… Isiksuse tasandil o­n siin läbi põimunud väga erinevad oskused, mis aitavad müüjal saavutada tulemusi. Kõik oskused (mida saab ja peab õppima!) o­n tihedalt seotud müüja isikupäraga, individuaalsete omadustega, mis võivad oskusi oluliselt toetada või vastupidi, nendele vastu töötada.

Meta-Profiti INTELLEKTUAALSE MÜÜGI kontseptsioon sisaldab endas kliendikeskset müügifilosoofiat ning kaasaegseid NLP müügitehnikaid.

Selle kontseptsiooni märksõnadeks o­n:

  • Müüjate psühholoogilise kompetentsuse suurendamine
  • Müüja isiksusele toetumine müügiprotsessis
  • Individuaalne lähenemine igale kliendile, kliendi väärtustamine, partnerluse põhimõte
  • Kliendi mõtlemiseripärade tundmaõppimine ning diagnostilised mudelid
  • Professionaalsed müügitehnoloogiad sh. lingvistilised tehnikad, pehmed mõjutamistehnikad
  • Organisatsiooni tasand nõuab lisaks müüjate kompetentside suurendamisele veel head müügikultuuri (tugeva organisatsioonikultuuri osana), efektiivseid müügistrateegiaid ning head müügimeeskonda

Müügikursused, mida teile pakume, haaravad neid erinevaid tasandeid ja põhinevad kaasaegsel neurolingvistilisel NLP lähenemisel, mis o­n hetkel maailmas kõige efektiivsem müügi käsitlemise viisidest/meetoditest.

Selle treeningu sihtgrupiks o­n nii need müüjad, kes müügitööd alustanud hiljuti kui ka need, kes o­n müügitööd teinud ehk aastaidki ja tunnevad selle praktilist poolt, kuid soovivad paremini tundma õppida hea müügi psühholoogilisi tagamaid ja ennast müügivaldkonnas “värskendada”.

Loe rohkem »

See kursus ei ole kahtlemata esimese etapi valik firma müügikoolituse korraldamisel või müüjale arenguvõimaluse pakkumisel.

Loe rohkem »

Vaatamata tehnoloogia kiirele arengule, internetiturunduse ja sotsiaalmeedia mõju invasioonile jääb telefoni teel kliendisuhte loomine paljude ettevõtete müügiarsenalis kindlale kohale ka edaspidi. Telemarketingi osakonnad, alustavad ettevõtjad, kliendihaldurid – kõigi nende töös on suur osakaal “külmadel kõnedel”.

Loe rohkem »

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel.
Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.
Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua.

Loe rohkem »

Selle treeningu sihtgrupiks o­n nii need müüjad, kes müügitööd alustanud hiljuti kui ka need, kes o­n müügitööd teinud ehk aastaidki ja tunnevad selle praktilist poolt, kuid soovivad paremini tundma õppida hea müügi psühholoogilisi tagamaid ja ennast müügivaldkonnas “värskendada”.

Loe rohkem »

See kursus ei ole kahtlemata esimese etapi valik firma müügikoolituse korraldamisel või müüjale arenguvõimaluse pakkumisel.

Loe rohkem »

Vaatamata tehnoloogia kiirele arengule, internetiturunduse ja sotsiaalmeedia mõju invasioonile jääb telefoni teel kliendisuhte loomine paljude ettevõtete müügiarsenalis kindlale kohale ka edaspidi. Telemarketingi osakonnad, alustavad ettevõtjad, kliendihaldurid – kõigi nende töös on suur osakaal “külmadel kõnedel”.

Loe rohkem »

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel.
Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.
Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua.

Loe rohkem »

Selle treeningu sihtgrupiks o­n nii need müüjad, kes müügitööd alustanud hiljuti kui ka need, kes o­n müügitööd teinud ehk aastaidki ja tunnevad selle praktilist poolt, kuid soovivad paremini tundma õppida hea müügi psühholoogilisi tagamaid ja ennast müügivaldkonnas “värskendada”.

Loe rohkem »

See kursus ei ole kahtlemata esimese etapi valik firma müügikoolituse korraldamisel või müüjale arenguvõimaluse pakkumisel.

Loe rohkem »

Vaatamata tehnoloogia kiirele arengule, internetiturunduse ja sotsiaalmeedia mõju invasioonile jääb telefoni teel kliendisuhte loomine paljude ettevõtete müügiarsenalis kindlale kohale ka edaspidi. Telemarketingi osakonnad, alustavad ettevõtjad, kliendihaldurid – kõigi nende töös on suur osakaal “külmadel kõnedel”.

Loe rohkem »

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel.
Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.
Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua.

Loe rohkem »

Selle treeningu sihtgrupiks o­n nii need müüjad, kes müügitööd alustanud hiljuti kui ka need, kes o­n müügitööd teinud ehk aastaidki ja tunnevad selle praktilist poolt, kuid soovivad paremini tundma õppida hea müügi psühholoogilisi tagamaid ja ennast müügivaldkonnas “värskendada”.

Loe rohkem »

See kursus ei ole kahtlemata esimese etapi valik firma müügikoolituse korraldamisel või müüjale arenguvõimaluse pakkumisel.

Loe rohkem »

Vaatamata tehnoloogia kiirele arengule, internetiturunduse ja sotsiaalmeedia mõju invasioonile jääb telefoni teel kliendisuhte loomine paljude ettevõtete müügiarsenalis kindlale kohale ka edaspidi. Telemarketingi osakonnad, alustavad ettevõtjad, kliendihaldurid – kõigi nende töös on suur osakaal “külmadel kõnedel”.

Loe rohkem »

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel.
Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.
Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua.

Loe rohkem »