Metaprofit » Koolitused » Müük » Müügipersonali koolitus “Telefonimüük müügitöö osana”
Müügipersonali koolitus "Telefonimüük müügitöö osana"

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel. Samuti oleme arvestanud, et tegemist on kogenud müügiinimestega, kellel on rohkelt praktilist kogemust ning kes vajavad põhiteadmistest enam kliendi häälestamise ja juhtimise oskust.

Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.

Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua.

KOOLITUSE EESMÄRGID:

  • Müügitöötajaid ähvardavad psühholoogilised komistuskivid – „tüdinemine” klientidest, motivatsioonipuudus, väsimus, sisemised pinged – kuidas need seisundid tekivad ja kuidas neid ennetada või leevendada
  • Õppida end ise paremas müügivormis hoidma ja toetav mõtteviis, et (telefoni)müüki tehes mitte läbipõleda ega väsida
  • Õppida tundma telefonimüügi spetsiifikat ja kasutama efektiivsemalt oma häält ning lingvistilisi tehnikaid – hääle kasutamise oskused, kõne tempo, rütm ja kliendiga liitumine.
  • Omandada kõne alustamise tehnikaid ja oskust klienti häälestada.
  • Arendada koos müügioskustega ka müüjate kliendikeskset mõtlemist, liitumisoskusi.
  • Anda müüjatele enesekindlust ja tuge oma töö edukaks jätkamiseks.

KOOLITUSE TEEMAD:

Müügitöötaja sisetasakaal kui müügi edukuse alus. Müügiprotsess tervikuna. Müügiprotsessi olulised etapid. Müügitöötaja hoiakud ja uskumused – kuivõrd on need müügitöö seisukohalt toetavad või takistavad. Sisemise rahulolu saavutamine ja säilitamine – usk iseendasse, tootesse, firmasse. Müügiinimese emotsionaalne sisetasakaal kui hea „töövormi” vundament, enesekindlus, hirmudega toimetulek. Sisemine valmisolek aktiivseks müügiks ning enda panuse suurendamiseks konkurentsis.

Häälestumine kliendile ja kontakti loomine telefoni teel. Partneridiagnostika – millised on erinevad inimese tüübid, kuidas neid müügitöö kontekstis määratleda ja kasutada tulemuste saavutamiseks? Kontakti loomine kliendiga kui müügiprotsessi õnnestumise alus. Kontaktiloomise koostisosad, kuulamisoskus. Enese müügitööks ”vormiajamine” ehk häälestumine konkreetsele kõnele ja selle mõju kõne kulgemisele ning tulemustele.Häälestumise komponendid ja kuidas neid mõjutada.Kliendi diagnostika. Liitumine. Millest alustada müügikõnet. Erinevad algused ja nende mõju müügiprotsessile. Enda hääle jälgimine ja kasutamine.

Müügiprotsessi üksiketapid ja psühholoogiline juhtimine. Huvi tekitamine. Vestluse juhtimine. Vajaduste selgitamine. Head ja tõhusad kliendi juhtimise tehnikad: lugude rääkimine, kaasamine, peegeldamine. Vastuväited ja nendega toimetulek. Protsessi lõpetamine. Kokkulepete sõlmimine, closing. ”Head aega” protseduur.
Müügitehnikate ja protsessi juhtimise praktikum arvestades telefonimüügi eripära.

Rasked kliendid. Milline klient võib muutuda minu jaoks raskeks. Õige rolli valik temaga suhtlemisel – erinevad võimalused mõjutamiseks. „Raskete”, tõrksate, ärritunud partneritega toimetulek ja nende juhtimise võimalused. Kaitsereaktsioonide olemus ja nende mahavõtmine.

Harjutused, psühholoogilised õppemängud ja rollimängud, eneseanalüüs, arutelud, analüüs. 

Kestus: 2 päeva

Grupi suurus: Grupi suurus o­n kuni 12 inimest.

Hind: Hind sisaldab 2-päevast koolitust, lõunat ning kohvipause kõigil toimumispäevadel, õppematerjale (sisekoolituse tellimisel on hind kokkuleppel)

Märkused: firmasisene koolitus, avatud koolitus

 

Telli koolitust: