Metaprofit » Koolitused » Muudatuste juhtimine » MUUDATUSTE JUHTIMINE ORGANISTASTIOONIS
MUUTUSTE JUHTIMISE TEHNOLOOGIAD

On mõistetav, et igasuguste muutuste toimumine viib paigast sissetöötatud „rutiini” ning et see võib olla hirmutav ja vastupanu tekitav. Seda nii organisatsiooni kui üksikisiku tasandil. Samas on iga tasandi juhil kohustus antud olukorrale reageerida. Oleme võtnud selle koolitusprogrammi raames endale ülesandeks näidata osalejatele muutuste süsteemsust – mida see tähendab meie organisatsiooni jaoks ning kuhu mina selle sees paigutun, milline on minu roll ja ülesanne, jne. Samuti on väga oluline juhiks olemise oskuste pool – kui töötajad käituvad destruktiivselt siis kuidas juht saab olukorda juhtida ning kuidas töötajaid muutustesse „kaasa tõmmata”.

Koolitus toimub praktilise koolituse ning meie koolitaja poolt juhitud aktiivse nõupidamise kombineeritud vormis, mille raames on teil võimalus läbi teha mitmeid harjutusi, läbi töötada teie ettevõtte jaoks olulisi küsimusi ning jõuda omavaheliste kokkulepeteni muutuste juhtimise kontekstis seotuna allpool toodud teemadega.

TEEMAD:

Muutuste ja uuenduste olemus organisatsioonis. Muutuste tüübid ja muutuste elemendid. Struktuursed muudatused. Organisatsioonikultuuri muutused. Personaliga seotud muutused. Planeeritud muutused ja ootamatud kriisid. Erinevate juhtimistasandite roll muudatuste elluviimisel. Keskastmejuhi roll muudatuste elluviijana.

 Inimeste reageerimine muudatustele. Muudatuste ettevalmistamine juhtimise kesktasandil. Organisatsiooni positiivne ”häälestamine”. Kuidas vältida destruktiivset õhkkonda, ennetada töötajate hirme ning ebasobivat käitumist. Tavapärased reaktsioonid muudatustele ning nende mõistmine – kuidas inimesed psühholoogiliselt muutustesse ”sisenevad”, mille poolest erinevad ettevalmistatud ja ettevalmistamata inimeste käitumismustrid. Juhi poolt vajalikud tegevused ja sõnumid muutuste ettevalmistamisel. Grupiprotsessid muutuste ajal. Toimetulek töötajate vastupanuga. Praktikum.

Muutuste ”müügikunst” ja juurutamine. Juhi susk nende vajalikkusesse kui eeldus muutuste müügiks. Juhi häälestus ning positiivse eeskuju roll. Muutuste juurutamise etapi elemendid. Rasked situatsioonid muudatuste juhtimisel ning nendele efektiivsete lahenduste leidmine. Juhtumi analüüs, grupitöö.

Juhtimisstiil ja organisatsioon muutuste ajal. Organisatsioon muutuste arenguetapis ja sobivad juhtimisstiilid. Personali ootused juhi käitumisele muutuste perioodil ja kriisiperioodil. Klassikalised” vead ja kitsaskohad. Sisekommunikatsiooni strateegiline roll muutuste perioodil.

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 10-12 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka suuremale grupile.

Lisainfo: meie@metaprofit.ee; tel: 6461380

 

 

Telli koolitust: