Metaprofit » Koolitused » Muutuste juhtimine » MUUTUSTE JUHTIMISE TEHNOLOOGIAD
MUUTUSTE JUHTIMISE TEHNOLOOGIAD

Sellel kursusel keskendume võtmeküsimusele – muutuste juhitavusele. Millised o­n seaduspärasused organisatsiooni arengus, mis takistab-soodustab muutuste kulgu. Samuti keskendume organisatsiooni valdkondade (personal, organisatsioonikultuur, jne.) muutustele ja analüüsime neid süsteemi kontekstis. See o­n eriti hea kursus kriismänedzeridele, samuti nendele, kes tahavad osata muutuste vajalikkust ette näha, neid planeerida ja neid juhtida, mitte aga olla muutuste poolt juhitav ning nendele reageerida. Kursus toetub A- ja B- treeningutel saadud teadmistele ning selle fookus o­n organisatsiooni kui terviku muut(u)misel. Siin keskendume süsteemsetele teadmistele ja oskustele ning käsitleme teiega muutuste juhtimist “süsteem-protsess” kontseptsiooni raamides, mis o­n juhtimise tipptaseme “tarkvara” oluline osa. Kursus eeldab A ja B treeningu teemades orienteerumist.

  • Organisatsioonikultuuriga seotud muutuste juhtimine.
  • Struktuursed muutused.
  • Personaliga seotud muutuste juhtimine (koondamise ja personalivaliku protsessi süsteemne juhtimine).
  • Juhtimispoliitika muutused.
  • Muutus kui süsteem, selle seaduspärasused.
  • Organisatsiooni ökotsükkel.
  • Organisatsioonitüüp ja muutuste paradigma.

Sihtgrupp: tippjuhid; keskastmejuhid; personalitöötajad

Kestvus: 1+1 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka suuremale grupile.

Hind: küsi hinnapakkumist!

 

 

Telli koolitust: