Metaprofit » Koolitused » NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad » Grupiprotsesside juhtimine
Grupiprotsesside juhtimine

“Grupi- ja grupiprotsesside juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb grupiprotsesside seaduspärasusi organisatsioonis. Mida teha, kui organisatsioonis o­n “destruktiivsed koalitsioonid”, kuidas grupikäitumist mõjutada, kuidas panna meeskond efektiivsemalt toimima… o­n palju erinevaid küsimusi, mille taga peituvad samad põhimõtted ja seaduspärasused. NLP-s o­n aastate jooksul välja kujunenud psühhotehnikad, mis neid seaduspärasusi käsitlevad. Põhieesmärgiks o­n siin aidata juhil efektiivsemalt juhtida grupiprotsesse enda organisatsioonis, mitte aga lihtsalt reageerida nendele.

  • Suhete väli tööalastes mängudes – suhete väli ärijuhtimises. Vastastikud ootused ja nõudmised. Personali konsulteerimiskunst.
  • Grupi “disain” – kuidas moodustada efektiivselt toimivat gruppi. Efektiivne ja ebaefektiivne “disain”.
  • Funktsionaalsed meeskonnad – uus nägemus/lähenemine meeskonnatöö põhimõtetele. Kas ja kuidas seda teha.
  • Korporatiivne võitlus. Konfliktid, koalitsioonid jm. “vaenulikud” grupid. Organisatsiooni keel.

Mooduli kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: