Metaprofit » Koolitused » NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad

NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad

See süsteemne ja eriline ärijuhtimise kursus põhineb kaasaegsetel NLP-tehnoloogiatel (NeuroLingvistiline Programmeermine). On väga palju asju, mida tänapäeva juht peab teadma ja oskama selleks, et olla ja jääda edukaks.

Siin o­n omavahel tihedalt läbi põimunud juhi isiksuse iseärasused, tema omadused ja oskused, tema inimeste ja protsesside juhtimise võime, organisatsiooni arendamise tehnoloogiate olemasolu, jne. Meie eristame juhtimises kui tervikus 3 olulist põhivaldkonda, mida o­n oluline pidevalt täiustada. Need o­n:

1. Juhi isiksuse valdkond (siia kuulub juhi töös kasulike ja oluliste isiksuse omaduste ja oskuste arendamine, aja juhtimise oskused, lingvistika kunst, läbirääkimisoskused, jpm.). Siia kuuluvad järmised kursuse moodulid:

 • JUHTIMISE PARADIGMA
 • ÄRILINGVISTIKA PROFFIDELE
 • AEG JA TÖÖPROGRAMMID
 • JUHI “M-SKEEMID”

2. Juhi ja teiste inimeste valdkond (siia kuuluvad personalijuhtimise strateegiad, inimeste mõjutamine, juhtimine, jpm.). Siia kuuluvad järgmised kursuse moodulid:

 • PERSONALI JUHTIMISE KUNST
 • GRUPI JA GRUPIPROTSESSIDE JUHTIMISE KUNST

3. Juhi ja organisatsiooni valdkond (haarab süsteemse mõtlemise komponente, organisatsiooni juhtimise tehnoloogiaid, nii organisatsiooni sisekeskkonna kui väliskeskkonna käsitlust, strateegiate analüüsi, jpm.). Siia kuuluvad järgmised kursuse moodulid:

 • STRATEEGIATE VÕLU
 • ÄRIMUDELITE MAAILM
 • PROTSESSID JA SÜSTEEMID
 • MUUTUSED ÄRIS – NLP MUDELID
 • KRIISIJUHTIMINE FIRMAS

Kursus põhineb NeuroLingvistilise Programeerimise (NLP) kontseptsioonil, mis muudab selle oluliselt erinevaks klassikalistest juhtimiskoolitustest. Mujal maailmas o­n see kontseptsioon leidnud suurt tunnustust tänu oma kõrgele rakenduslikkusele ja efektiivsusele. Eestis hakkab see piiri taga väljaõppinud inimeste kaudu leidma samuti üha enam kõlapinda ja tunnustust. Teil o­n võimalus olla esimeste seas, kes seda õpivad ja valdavad.

On mitmeid märksõnu, mida NLP kui meetodi erinevustest võiks lühidalt välja tuua. Mõned neist:

Tehnoloogilisus: Me anname teile kätte võtmed (mitte luku taga oleva ruumi kirjelduse) selleks, et te saaksite ise saavutada seda, mida soovite saavutada. Meie fookus o­n, kuidas midagi teha, mitte mida o­n vaja teha. Me anname teile tehnoloogia, mida te saate rakendada.
Struktuursus: Teadmised (mida o­n tõesti palju) o­n pandud selgesse ja toetavasse struktuuri, mis loob väga selge arusaamise kogu juhtimise valdkonna ja selle üksikosade toimimisest ja seostest.
Efektiivsus: Need teadmised toimivad päriselus! Teie ees olev kursus, oma fookusega ärile ja juhtimisele, o­n Eestis esmakordne võimalus õppida juhtimist läbi NLP fookuse. Kahte head asja koos.
Kaasaegsus: NLP kontseptsioon o­n rakenduspsühholoogia suundadest kõige uuem ja värskem. See tähendab, et ta koondab endasse teadmisi, mis o­n aktuaalsed ja olulised just selle aja inimesele, just praegu ja mitte 10 aastat tagasi. NLP areneb ja uueneb pidevalt ning käib kaasas meie kiirelt muutuva ajaga.
Huvitavus: NLP o­n huvitav, sest … o­n huvitav.
Meeldivat õppimist!

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks.

Loe rohkem »

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks

Loe rohkem »

“Aeg ja tööprogrammid” mooduli tähelepanu all o­n juhi (töötajate) ajaga toimetuleku oskused ja tööaja planeerimine. See o­n huvitav ja omanäoline kursus, mis aitab muuhulgas mõista, miks töötajad ja juht ise ei tule ajaga efektiivselt toime.

Loe rohkem »

Juhi “M-skeemid” tähendavad neid mõtlemise iseärasusi, mis o­n vahel juhi enda jaoks muutunud piiravaks ja takistavaks. Kuidas aga muuta need maksimaalselt toetavateks? See o­n moodul, mis aitab juhil luua struktuuri mõtlemise, tajumise, tunnete jm. osas.

Loe rohkem »

“Personali juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb inimeste käitumise seaduspärasusi organisatsioonis. See o­n laia haardega teema, millega juht puutub kokku iga päev.

Loe rohkem »

Mida teha, kui organisatsioonis o­n “destruktiivsed koalitsioonid”, kuidas grupikäitumist mõjutada, kuidas panna meeskond efektiivsemalt toimima… o­n palju erinevaid küsimusi, mille taga peituvad samad põhimõtted ja seaduspärasused…

Loe rohkem »

“Strateegiate võlu” moodul o­n loomulikult pühendatud strateegiatele. Ärijuhtimises o­n strateegiatel oma kindlalt väljakujunenud koht…

Loe rohkem »

“Ärimudelite maailm” moodul käsitleb äris toimivaid mudeleid. See o­n osa, mida peab teadma iga inimene, kes tahab ennast määratleda kui tegutsejat ärimaailmas…

Loe rohkem »

“Protsessid ja süsteemid” o­n moodul, mille põhieesmärgiks o­n aidata juhil selgeks saada organisatsiooni kui süsteemi toimimise seaduspärasused ja nende kasutamise võimalused ning õpetada nn. ”protsessikeskset mõtlemist”.

Loe rohkem »

“Muutused äris – NLP mudelid” käsitleb muutuste juhtimist. Muutused o­n hetkel ärijuhtimises aktuaalne teema.

Loe rohkem »

“Ärilingvistika proffidele” moodulil õpime neid NLP tehnikaid, mis aitavad juhil paremini ärilingvistikas orienteeruda ja seda efektiivsemalt kasutada.

Loe rohkem »