Metaprofit » Koolitused » NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad » Protsessid ja süsteemid
Protsessid ja süsteemid

“Protsessid ja süsteemid” o­n moodul, mille põhieesmärgiks o­n aidata juhil selgeks saada organisatsiooni kui süsteemi toimimise seaduspärasused ja nende kasutamise võimalused ning õpetada nn. ”protsessikeskset mõtlemist”. Õpetab analüüsima äri- ja tööalaseid situatsioone ning kitsaskohti, millega juhid regulaarselt kokku puutuvad. Kursus o­n eriti kasulik nendele firmas töötavatele inimestele, kelle tööülesanneteks o­n inimestega seotud protsesside juhtimine (juhid, personalijuhid).

  • Protsessid ja süsteemid
  • Firma scenario
  • Organisatsiooni püramiid ja ökotsükkel
  • Tuleviku organisatsioon. Tüpoloogia

Mooduli kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: