Metaprofit » Koolitused » PINGELISTE SUHETE MAANDAMINE, POSITIIVSE ORGANISATSIOONIKULTUURI LOOMINE
Organisatsioonikultuur

Iga organisatsioon soovib omada töötajaid, kes sobituvad hästi tema poolt hallatavatesse protsessidesse. Kui aga töötajatevaheline suhtlus või ka juhi-töötaja vaheline suhtlus muutub pingeliseks, mis omakorda hakkab kahjustama tööprotsesse, on tulemuslik kaasata välispartner pingeliste suhete maandamiseks ning positiivse organistasioonikutuuri loomiseks.

Tuginedes meie pikajalisele kogemusele koolitusvaldkonnas omame kogemusi, kus:

– meie konsultandid, tutvudes organisatsiooni ja isikutega;

– olles läbi viinud individuaalvestlused või grupiintervjuud;

– olles läbi viinud kas suhtlemise – , enesejuhtimise – , meeskonnatöö – või       organistasioonikultuuri loomise koolitused:

–  olles läbi viinud vajadusel ka järelnõustamised,

on olnud heaks partneriks, kes aitavad ettevõtet/organisatsiooni olukorras, kus väljaspoolne vaade ja abi on tulemuslikum, kui organisatsioonisisene iseseisev pingeliste suhtlemisprotsesside lahendamine.

Protsesse viivad läbi: Alexander Kotchubei, Katrin Roosileht, Sirle Roots või Viktoria Gusakova.

Lisainfo: anu@metaprofit.ee, tel: 566 00306