Metaprofit » Koolitused » Organisatsioonikultuur
Organisatsioonikultuur

Igal areneva ja eduka organisatsiooni töötajal peab olema aeg ja tahe, et oma igapäevatöös märgata ning tegeleda sellega, mis ühendab teda teiste töötajatega. Selleks ühenduseks o­n organisatsioon ja selle kultuur.

Organisatsioonikultuur o­n mahukas ja oluline mõiste.
Oluline sellepärast, et mõjutab iga üksiktöötaja käitumist ja rahulolu.

Mahukas sellepärast, et selle all peitub palju erinevaid koostisosi, nagu väärtushinnangud, missioon, rollid, motivatsioon…

Kuidas neid omavahel sobitada ja toimima panna nii, et tulemusena organisatsioonikultuur toetaks ettevõtte eesmärke, arengut, koostööd ja konkurentsivõimet? Sellega tegelemegi käesolevatel kursustel.

See o­n A-tüüpi organisatsioonile mõeldud kursus, mis aitab üles ehitada ühiseid koostöö põhimõtteid organisatsioonis tervikuna.

Loe rohkem »

See o­n B-organisatsiooni kursus, mille eelduseks o­n organisatsioonikultuuri vundamendi (põhimõistete/koostisosade) tundmine ja ühene tõlgendamine firma töötajate poolt.

Loe rohkem »