Metaprofit » Koolitused » Sotsiaaltöö valdkonna koolitused » Juhtumikorralduse aluste koolitus
Juhtumikorralduse aluste koolitus

Juhtumikorraldus o­n sotsiaalvaldkonnas uus lähenemine klienditööle, mis seab tähelepanu fookusesse kliendi vajadused ning ressursid, lisaks sisaldab see mitmeid spetsiifilisi teadmisi ja metoodikaid, mida sellel koolitusel käsitleme.
Juhtumikorraldaja töö algab pilgust iseenda sisse – kuivõrd o­n iseendas olemas toetavad hoiakud ja mõtlemismustrid, mis võimaldavad kliendile läheneda juhtumikorralduspõhimõtetele vastavalt (klient o­n isikuna protsessi põhifookuses, tema vajadused, ressursid ja eesmärgid). Edasine koolitusteema käsitlus puudutab juhtumikorralduse põhimõtteid, nüansse ja protsessi juhtimist – kuidas juhtumikorraldust läbi viia protsessi algusest kuni lõpuni. Kuidas klienti toetada probleemi lahendamisel, kuidas olukorda süsteemselt hinnata, kuidas koostada tegevusplaani, jne.

Koolitus sisaldab endas võimalikult suures osas praktilisi tegevusi, harjutusi, grupitöid, et õpitut kinnistada ning välja töötada ühised tegevuspõhimõtted.

Teemad:

  • Juhtumikorralduse olemus ning peamised põhimõtted. Juhtumikorraldaja roll.
  • Juhtumikorraldaja isiksuse ning eelhäälestuse mõju protsessi edukusele. Peamised toetavad ning takistavad hoiakud, mõttemustrid.
  • Juhtumikorralduse klient kui isik. Milliste valdkondadega arvestada juhtumikorralduse „üldpildi” koostamisel (isiku eesmärgid, ressursid, jne).
  • Juhtumikorraldaja kommunikatsioonioskused, mis soodustavad positiivseid muutusi. Kontaktiloomise oskused, hinnangute/stigmade vältimine, jm. Toetava nõustamise oskused.
  • Juhtumikorralduse protsess ja selle etapid (probleemi selgitamine, teenuse eesmärgi püstitamine, jt).
  • Probleemi lahendamise strateegiad (elimineerimine, vähendamine, aktsepteerimine). Kliendi oskuste toetamine.
  • Tegevuskava (teenuseplaani) koostamine. Kriisiennetamine ja sekkumine. Võrgustiku ja pere kaasamine.
  • Juhtumikorralduse tulemuste hindamine.

Kestvus: 2 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab aga koolituse alati korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

 

Telli koolitust: