Metaprofit » Koolitused » Sotsiaaltöö valdkonna koolitused » Kriisipsühholoogia ning kriisiabi koolitus
Kriisipsühholoogia ning kriisiabi koolitus

Kahjuks o­n meie igapäevaelu kaaslasteks ka erinevad traagilised sündmused – õnnetusjuhtumid, katastroofid, mis puudutavad teiste organisatsioonide hulgas ka sotsiaalvaldkonna asutusi. Kuna taolised sündmused kannavad endas väga suurt emotsionaalset pinget, mis mõjutab kogu organisatsiooni elu, o­n väga oluline tunda kriisikäitumise seaduspärasusi ning läbi mõelda tegevusplaan oma asutuses, et olla õnnetusjuhtumiteks valmis.

Käesolevas koolitusprogrammis tulevad käsitlusele oluliseimad teemad, mis o­n seotud inimese käitumisega kriisiolukorras ja kriisiseisundis inimese abistamisega. Millised o­n kriisiseisundi tunnused, kuidas peab toimima kui inimene (palju inimesi) o­n sattunud õnnetuse või katastroofi tagajärjel kriisi, kuidas läbi viia debriefingut, jne. Anname siin ülevaate kriisipsühholoogia alustest ning keskendume just kriisijuhtimise praktilisele poolele – kuidas siis ikkagi reaalses elus toimida kui asutuses, avalikus kohas o­n toimunud õnnetus või katastroof. Õppekava sisaldab ka praktikumi debriefingu läbiviimisest. Koolituse läbiviijad o­n praktikud, kes o­n olnud kriisijuhtimise meeskonnas kõigi viimase aja suuremate Eestis toimunud õnnetuste puhul.

Kriisipsühholoogia tundmine aitab hoida sidet „inimese teema“ ja spetsiifiliste kriisireguleerimise teemade käsitlemise vahel, millega ametnikud sageli tuttavad o­n – kui me räägime näiteks evakueerimisest, siis milliste psühholoogiliste kriisireaktsioonidega me võime seejuures kokku puutuda ja kuidas nendega efektiivselt toime tulla.

Koolitusprogramm sisaldab mitmeid praktilisi harjutusi ja palju elulisi näiteid. Programm lõpeb oma asutuse kriisijuhtimise käsiraamatu koostamisega.

Teemad:

  • Kriiside tüpoloogia. Traumaatilised kriisid. Kriisiabi mõiste ja eesmärk.
  • Katastroofi ja õnnetuse mõiste. Nende mõju inimese psüühikale. Ohvrite liigid.Õnnestusjuhtumid ja katastroofid koolis/lasteaias ja personali valmisoleku saavutamine. Psühholoogilise kriisijuhtimise põhireeglid.
  • Tavapärased reaktsioonid kriisiolukorras. Šokireaktsioonid. Laste käitumine kriisiolukorras.
  • Suhtlemisraskused kriisiseisundis inimestega.
  • Suhtlemine agressiivse ja apaatse inimesega.
  • Vahetu ja hilisem abi peale emotsionaalselt rasket sündmust. Kuidas inimest vahetult õnnetuse järel ja õnnestuskohal psühholoogiliselt aidata. Käitumine paanikas oleva inimesega.
  • Abi iseendale osaledes õnnestuses või katastroofis.
  • Traumajärgne stressihäire (PTSD).
  • Kriisipsühholoogia meetodid ja nende kasutamine koolis või lasteaias peale õnnestusjuhtumi või katastroofi toimumist. Debriefing ja selle läbiviimine (praktikum)
  • Kriisijuhtimise käsiraamatu koostamine oma kooli/lasteaia jaoks.

Koolitajad: kogenud treener-konsultandid, sertifitseeritud superviisorid, Eesti Supervisiooni Ühingu liikmed Alexander Kotchubei, Svetlana Varjun.

Kestvus: 2-3 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab aga koolituse alati korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

 

Telli koolitust: