Metaprofit » Koolitused » Sotsiaaltöö valdkonna koolitused » Supervisiooni läbiviimise koolitus
Supervisiooni läbiviimise koolitus

Supervisioon o­n üks efektiivsemaid meetodeid personali tööalaste probleemide ennetamiseks ning personali hea töövõime säilitamiseks. Mitmete ametite puhul o­n supervisioon ka kohustuslik, et ennetada töötaja läbipõlemist või ennetada vigu tööprotsessis.

Supervisiooni võib läbi viia nii enda organisatsiooni vastava ettevalmistuse saanud töötaja kui ka
sageli kasutatakse professionaalset superviisorit väljastpoolt organisatsiooni.

Supervisioon võib olla kahe erineva fookusega:

  • probleemide lahendamisele, “kinnijäämiskohtade” ületamisele suunatud;
  • organisatsiooni/töötaja arengule, probleemide ennetamisele, veel paremaks/edukamaks saamisele suunatud.

Supervisiooni läbiviimise koolitusprogrammi põhieesmärgiks o­n valmistada ette töötajaid supervisiooni läbiviimiseks, tutvustada supervisiooni läbiviimise metoodikat ja välja töötada protseduurid enda kolleegidele supervisiooni läbiviimiseks. Antud koolitusprogrammi sisu toetub meie kogemustele supervisiooni läbiviimisel erinevates Eesti organisatsioonides ning arvestades teadmisi ja oskusi, mida vajavad sotsiaaltöötajad, et supervisiooni või töö juhendamist iseseisvalt läbi viia.

Koolitusprogrammi fookuses o­n professionaalse supervisiooni läbiviimise põhireeglid, – mõisted ning tehnikad. Koolitus sisaldab teemakäsitlust ja praktilisi tegevusi – arutelusid, grupitöid, harjutusi.

Teemad:

  • Supervisioon kui enese professionaalse arendamise üks koostisosadest.
  • Supervisioon ja töö juhendamine. Nende meetodite põhiolemus ja erinevused.
  • Supervisiooniprotsessi etapid ja sisu.
  • Kolleegide juhendamise/superviseerimise põhireeglid – millal, keda, miks ja kuidas.
  • Superviisorile vajalikud põhioskused ja omadused.
  • Supervisiooniprotsessi kava väljatöötamine, praktikum.

Koolitajad: kogenud treener-konsultandid, sertifitseeritud superviisorid, Eesti Supervisiooni Ühingu liikmed Alexander Kotchubei, Svetlana Varjun.

Kestvus: 2 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab aga koolituse alati korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

 

Telli koolitust: