Metaprofit » Koolitused » Sotsiaaltöö valdkonna koolitused » Võrgustikutöö ja koostöö treening
Võrgustikutöö ja koostöö treening

Antud koolitusprogrammi eesmärgiks o­n sotsiaaltöötajatele enam teadvustada koostöö olulisust suhtlemises organisatsioonide vahel ja ka oma organisatsiooni siseselt, enam teadvustada iseenda rolli ja käitumist heas meeskonnatöös ning koostöö kujundamisel kliendiga.

Koolitusprogramm o­n oma ülesehituselt erinev tavapärastest, kuna sisaldab endas kahte teemat paralleelselt – vormiliselt o­n tegemist koostöötreeninguga, sisult aga võrgustikutöö alase koolitusega. See tähendab, et suur osa ülesandeid teostatakse koolitusgrupi aktiivses koostöös, mille toimimist koolitusel ka analüüsime (peamised takistused heas koostöös, kommunikatsioonioskused, sisemine hoiak, jm), ülesannete sisu o­n aga seotud võrgustikutöö elluviimise teemaga, mis o­n professionaalsete sotsiaaltöötajate ettevalmistuse osa.

Käsitlust vajavate alateemade hulk o­n suur, seega o­n tegemist intensiivse 2-päevase treeninguga, mille esimesel päeval tegeleme enam võrgustikutöö teoreetilise osaga, teisel päeval o­n rõhk enam praktikumidel, et õpitavat materjali kohe ellu rakendada ning enda igapäevase tööga seostada, mõtestada.

Teemad:

  • Võrgustikutöö alused- tähtsamad põhimõtted, võrgustiku liigid, võrgustikutöö etapid (strateegiline planeerimine, organiseerimine, kontroll, tagasiside, jt).
  • Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö. Kliendi võrgustiku loomine (praktikum), kogukonna kasutamine. Kliendi võrgustikukaart ning selle analüüs. Eesmärkide seadmine (praktikum).
  • Koostöö kliendiga – mõlemapoolse konstruktiivse koostöö kujundamine. Koostöö takistajad, riskid. Kliendi juhendamine. Intervjueerimisoskused.
  • Spetsialistide ja ametnike võrgustik. Koostöö organisatsioonide vahel ja organisatsioonide sees.
  • Spetsialistide võrgustiku, juhtumimeeskonna loomine.

Koolitajad: kogenud treener-konsultandid, sertifitseeritud superviisorid, Eesti Supervisiooni Ühingu liikmed Alexander Kotchubei, Svetlana Varjun.

Kestvus: 2 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab aga koolituse alati korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

 

Telli koolitust: