Metaprofit » Koolitused » Stressijuhtimine
Stressijuhtimine

Kas stress o­n nähtus, mis esineb meie sees või o­n see sisse programmeeritud väliskeskkonda?…

Meie soovime teiega jagada isiksuse arengutehnoloogiaid, mõtlemisviisi muutumist selleks, et stress ei oleks teie jaoks koormav ega destruktiivne, et teil oleksid oskused stressiga ümberkäimiseks ning et teie sisemine tasakaal ei sõltuks oluliselt ümbritsevast keskkonnast (pahurast kliendist, vihmasest ilmast, kokkulangevatest asjaoludest, ja tuhandest
muust asjast).

Tutvuge palun meie väljatöötatud näidisprogrammidega paremal avanenud linkide all. Igale organisatsioonile loome individuaalse koolitusprogrammi, lähtuvalt teie eripärast ning vajadustest.

Stressi ning pingetega toimetulek o­n tänapäevases elu- ja töötempos eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele o­n viimastel aastatel eesti organisatsioonides väga suur.

Loe rohkem »

Step by step enese juhtimise tehnoloogiad.

Loe rohkem »