Metaprofit » Koolitused » Stressijuhtimine » Stressijuhtimine ning eneseanalüüs
Stressijuhtimine ning eneseanalüüs

TEEMAD:

1.samm. Enesejuhtimise põhitehnikad – „õige mõtlemise“ tehnoloogia – kuidas see saab meid aidata. Sisemise rahu(lolu) säilitamise põhielemendid. Soovitud ja mittesoovitud reaktsioonide „käivitaja” – milline see o­n. Mõned eneseanalüüsi mudelid (kaasaegsed NLP isiksuse arengu tehnikad). Siin vaatame lähemalt, millest koosneb inimese mõtlemine ja mõtted, kas neid saab kirjeldada (saab küll!) ja kuidas seda paremini teha. Kuidas toetudes oma kirjeldusele juhtida oma mõtteid ning reaktsioone teadlikult ja efektiivsemalt. Selle päeva harjutused ja psühholoogilised mängud aitavad paremini tundma õppida oma mõtlemise iseärasusi ja mõtete kulgemist.

2. samm. Tunnete tasakaal ja stress – Emotsionaalse tasakaalu hoidmine ning selle seosed stressi juhtimisega – kuidas enda tundeid juhtida. “Tundlikkus”, “paindlikkus” jm. emotsionaalse sisekeskkonna regulaatorid. Läbipõlemise ennetamise kunst. Stressi ja pingetega toimetuleku viisid – kuidas läbipõlemist vältida. Mida o­n stressi puhul oluline teada/teadvustada – stress kui meie sisekeskkonnas esinev nähtus. Siin toetudes esimesel päeval õpitule keskendume meie emotsionaasele elule – millised o­n selle seaduspärasused, kus paiknevad meie emotsioonid, kuidas neid muuta, juhtida ja nendega sõber olla. Kus asub stress ning kes o­n lõppkokkuvõttes meie peas peremees. Selle päeva harjutused, reaalsed case’d ja psühholoogilised mängud o­n seotud meie emotsionaalse sisekeskkonna reguleerimise teemaga ja õpetavad seda paremini tegema.

3. samm. Töö ja eluprobleemid – kuidas nendega toimida? Probleemne keskkond meie isiklikus elus ja professionaalses elus. Rollid meie elus. Kuidas neid eristada ning kuidas eraldada. Motivaatorid iga päev…Tööalase ning isikliku (motivatsiooni) ja rahulolu juhtimise (+testimise, +analüüsi) oskus. Mida mina ise saan ette võtta. Sagedasemad mõtlemisvead. Minu psüühiline energia ja selle tasakaalus hoidmine – võti läbipõlemise jm.”töö- ja eluhädade” ennetamisel. Rutiin ja tema toime – „Homne päev sama kui eilne“ sündroomi ravi. Selle päeva koolitus toetub eelmise kahe päeva jooksul õpitud tehnikatele. Selle fookus o­n inimese era- ja professionaalses elus esinevad situatsioonid, mis tekitavad pingeid ja nende efektiivsem juhtimine. Märksõnadeks o­n era ja tööelu lahus hoidmine, rollid, rutiin ja vaimne energia. Tegeleme sellega, kuidas juba õpitu paigutada „life”-i nii, et see toimiks nagu kellavärk… Selle päeva jooksul teeme läbi palju erinevate elu- ja töösituatsioonidega seotud harjutusi („elu- ja tööjuhtumid”), et kinnistada saadud teadmisi ja oskusi.

Sihtgrupp: Kõigi tasandite töötajad, kes vajavad teadmisi, oskusi, nõu ning abi stressi ning pingetega toimetulekuks ning oma tööalase efektiivsuse suurendamiseks.

Kestvus: 2+1 päeva

 

Telli koolitust: