Metaprofit » Koolitused » Koolitused ameti järgi » Koolitused tippjuhile
Koolitused tippjuhile

“Ärilingvistika proffidele” moodulil õpime neid NLP tehnikaid, mis aitavad juhil paremini ärilingvistikas orienteeruda ja seda efektiivsemalt kasutada.

Loe rohkem »

Selle koolituse tähelepanu all on see, kuidas meeskonnana saavutada efektiivsemat koostööd. Selleks tuleb meil saada ülevaade, mida üldse tähendab ja sisaldab hea koostöö ning õppida ühiselt ületama oma meeskonna kitsaskohti. Teil on võimalik oma meeskonnale läbi viia kas kompaktne ühekordne koolitus, mis annab uusi teadmisi, oskusi ja positiivset koostöökogemust või siis arendada oma meeskonda põhjalikumalt samm-sammult: liikudes teemade käsitlemisega lõbusa ja mängulise sissejuhatava koolituse juurest üha enam omavahelise koostöö parandamise viiside ja kokkulepete suunas.

Loe rohkem »

Raske oleks vist leida inimest, kes ütleks, et ta naudib pingelisi suhteid. Enamasti me ei tunne end hästi kui peame pikemat aega viibima keskkonnas, kus õhk o­n täis negatiivset energiat – inimesed o­n konfliktis, keegi o­n kellegi peale solvunud või valitseb õhus hoopis kurjakuulutav vaikus.

Loe rohkem »

Antud koolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga.

Loe rohkem »

Professionaalsed ning sõbralikud teenindajad o­n teenindus- ja müügiorganisatsioonide edukuse peamine allikas ja see ei ole kindlasti ühelegi juhile uudiseks.

Loe rohkem »

Läbirääkimisoskuste treening on oma sisult üks mahukamaid kõigi meie koolitusteemade valikus. Professionaalne läbirääkija peab teadvustama, milline on ettevõtte taotletav maine/läbirääkimiskultuur, milline on tema mõjujõud ja positsioon antud konkreetsetel läbirääkimistel, millised on võimalikud baasstrateegiad, kuidas ette valmistada iseenda isiksust nii, et olla mõjuv ja veenev, milliseid taktikaid ja mõjutamisviise saab läbirääkimistel kasutada, kuidas partnerit häälestada, väljuda vajadusel „vastu seina surutuse“ olukorrast, jpm.

Loe rohkem »

Spetsialistist juhiks kujunemine o­n üks klassikalisi arendusteemasid paljudes organisatsioonides.

Loe rohkem »