Metaprofit » Koolitused » Koolitused ameti järgi » Koolitused Keskastmejuhile ja teenindusjuhile
Koolitused keskastmejuhile ja teenindusjuhile
  • Koolitus annab osalejatele põhiteadmisi kliendikeskse teeninduse kohta ning võimaldab praktikumide kaudu täiustada enda oskusi;
  • Toetab teenindajate kliendikeskset mõtlemisviisi ja võimaldab teadvustada enda käitumist ning selle mõju kliendile;
  • Suunab osalejate tähelepanu teenindajale, kui organisatsiooni kultuuri kandjale – kuidas kliendi jaoks kujuneb mulje organisatsioonist.

Loe rohkem »

Käesolev kursus o­n hea nendele organisatsioonidele ja klienditeenindajatele, kes o­n varem õppinud klienditeenindust, kellel o­n põhiteadmised ja – oskused olemas.

Loe rohkem »

Sellel kursusel o­n meie fookus klienditeenindaja omadustel/oskustel ning organisatsioonikultuuri arendamisel, nende tegurite seostel kvaliteetse teeninduse, teeninduskultuuriga.

Loe rohkem »

Antud koolitusel käsitleme klienditeenindaja rolli olulisust, põhilisi klienditeeninduse põhimõtteid ning praktiseerime hea teenindaja oskusi.
Kõikide teemadega paralleelselt tegeleme ka teenindajate isiksusliku arenguga – õpetame muutma oma mõtlemist efektiivsemaks – vähem muretsema, oma emotsionaalset sisekeskkonda juhtima, jpm.

Loe rohkem »

Raske oleks vist leida inimest, kes ütleks, et ta naudib pingelisi suhteid. Enamasti me ei tunne end hästi kui peame pikemat aega viibima keskkonnas, kus õhk o­n täis negatiivset energiat – inimesed o­n konfliktis, keegi o­n kellegi peale solvunud või valitseb õhus hoopis kurjakuulutav vaikus.

Loe rohkem »

Antud koolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga.

Loe rohkem »

Professionaalsed ning sõbralikud teenindajad o­n teenindus- ja müügiorganisatsioonide edukuse peamine allikas ja see ei ole kindlasti ühelegi juhile uudiseks.

Loe rohkem »

Koolitusel pakume osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.

Loe rohkem »

Spetsialistist juhiks kujunemine o­n üks klassikalisi arendusteemasid paljudes organisatsioonides.

Loe rohkem »